afrikaans numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Een -
2 Kaks Twee -
3 Kolm Drie -
4 Neli Vier -
5 Viis Vyf -
6 Kuus Ses -
7 Seitse Sewe -
8 Kaheksa Agt -
9 üheksa Nege -
10 Kümme Tien -
11 üksteist Elf -
12 Kaksteist Twaalf -
13 Kolmteist Dertien -
14 Neliteist Veertien -
15 Viisteist Vyftien -
16 Kuusteist Sestien -
17 Seitseteist Sewentien -
18 Kaheksateist Agtien -
19 üheksateist Negentien -
20 Kakskümmend Twintig -
21 Kakskümmend üks Twintig -
22 Kakskümmend kaks Twee en twintig -
23 Kakskümmend kolm Drie en twintig -
24 Kakskümmend neli Vier en twintig -
25 Kakskümmend viis Vyf en twintig -
26 Kakskümmend kuus Ses en twintig -
27 Kakskümmend seitse Sewe en twintig -
28 Kakskümmend kaheksa Twintig -
29 Kakskümmend üheksa Nege en twintig -
30 Kolmkümmend Dertig -
31 Kolmkümmend üks Dertig een -
32 Kolmkümmend kaks Twee en dertig -
33 Kolmkümmend kolm Drie en dertig -
34 Kolmkümmend neli Dertig vier -
35 Kolmkümmend viis Vyf en dertig -
36 Kolmkümmend kuus Ses en dertig -
37 Kolmkümmend seitse Sewe en dertig -
38 Kolmkümmend kaheksa Agt en dertig -
39 Kolmkümmend üheksa Dertig nege -
40 Nelikümmend Veertig -
41 Nelikümmend üks Een en veertig -
42 Nelikümmend kaks Veertig twee -
43 Nelikümmend kolm Veertig drie -
44 Nelikümmend neli Veertig vier -
45 Nelikümmend viis Vyf en veertig -
46 Nelikümmend kuus Ses en veertig -
47 Nelikümmend seitse Veertig sewe -
48 Nelikümmend kaheksa Agt en veertig -
49 Nelikümmend üheksa Veertig nege -
50 Viiskümmend Vyftig -
51 Viiskümmend üks Vyftig een -
52 Viiskümmend kaks Twee en vyftig -
53 Viiskümmend kolm Vyftig drie -
54 Viiskümmend neli Vier en vyftig -
55 Viiskümmend viis Vyf en vyftig -
56 Viiskümmend kuus Vyftig ses -
57 Viiskümmend seitse Sewe en vyftig -
58 Viiskümmend kaheksa Agt en vyftig -
59 Viiskümmend üheksa Vyftig nege -
60 Kuuskümmend Sestig -
61 Kuuskümmend üks Een en sestig -
62 Kuuskümmend kaks Twee en sestig -
63 Kuuskümmend kolm Sestig drie -
64 Kuuskümmend neli Sestig vier -
65 Kuuskümmend viis Vyf en sestig -
66 Kuuskümmend kuus Sestig -
67 Kuuskümmend seitse Sestig sewe -
68 Kuuskümmend kaheksa Sestig agt -
69 Kuuskümmend üheksa Sestig nege -
70 Seitsekümmend Sewentig -
71 Seitsekümmend üks Sewentig -
72 Seitsekümmend kaks Twee en sewentig -
73 Seitsekümmend kolm Sewentig drie -
74 Seitsekümmend neli Vier en sewentig -
75 Seitsekümmend viis Vyf en sewentig -
76 Seitsekümmend kuus Sewentig ses -
77 Seitsekümmend seitse Sewe en sewentig -
78 Seitsekümmend kaheksa Sewentig agt -
79 Seitsekümmend üheksa Sewentig nege -
80 Kaheksakümmend Tagtig -
81 Kaheksakümmend üks Tagtig een -
82 Kaheksakümmend kaks Twee en tagtig -
83 Kaheksakümmend kolm Drie en tagtig -
84 Kaheksakümmend neli Vier en tagtig -
85 Kaheksakümmend viis Vyf en tagtig -
86 Kaheksakümmend kuus Ses en tagtig -
87 Kaheksakümmend seitse Sewe en tagtig -
88 Kaheksakümmend kaheksa Agt en tagtig -
89 Kaheksakümmend üheksa Nege en tagtig -
90 Üheksakümmend Negentig -
91 Üheksakümmend üks Negentig een -
92 Üheksakümmend kaks Negentig twee -
93 Üheksakümmend kolm Negentig drie -
94 Üheksakümmend neli Negentig vier -
95 Üheksakümmend viis Negentig vyf -
96 Üheksakümmend kuus Negentig ses -
97 Üheksakümmend seitse Negentig sewe -
98 Üheksakümmend kaheksa Negentig agt -
99 Üheksakümmend üheksa Negentig -
100 Sada Een honderd -
0 null Zero -