armeenia numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks մեկ -
2 Kaks երկու -
3 Kolm երեք -
4 Neli չորս -
5 Viis հինգ -
6 Kuus վեց -
7 Seitse յոթ -
8 Kaheksa ութ -
9 üheksa ինը -
10 Kümme տասը -
11 üksteist տասնմեկ -
12 Kaksteist տասներկու -
13 Kolmteist տասներորդ -
14 Neliteist տասնչորս -
15 Viisteist տասնհինգ -
16 Kuusteist տասնվեց -
17 Seitseteist տասնյոթ -
18 Kaheksateist տասնութ -
19 üheksateist տասնինն -
20 Kakskümmend քսան -
21 Kakskümmend üks քսան -
22 Kakskümmend kaks քսան երկու -
23 Kakskümmend kolm քսաներեք -
24 Kakskümmend neli քսանչորս -
25 Kakskümmend viis քսանհինգ -
26 Kakskümmend kuus քսանվեց -
27 Kakskümmend seitse քսան յոթ -
28 Kakskümmend kaheksa քսան ութ -
29 Kakskümmend üheksa քսանինը -
30 Kolmkümmend երեսուն -
31 Kolmkümmend üks երեսուն մեկ -
32 Kolmkümmend kaks երեսուն երկու -
33 Kolmkümmend kolm երեսուն երեք -
34 Kolmkümmend neli երեսուն չորս -
35 Kolmkümmend viis երեսուն հինգ -
36 Kolmkümmend kuus երեսուն վեց -
37 Kolmkümmend seitse երեսուն յոթ -
38 Kolmkümmend kaheksa երեսուն ութ -
39 Kolmkümmend üheksa երեսուն ինը -
40 Nelikümmend քառասուն -
41 Nelikümmend üks քառասունմեկ -
42 Nelikümmend kaks քառասուներկու -
43 Nelikümmend kolm քառասուներեք -
44 Nelikümmend neli քառասունչորս -
45 Nelikümmend viis քառասունհինգ -
46 Nelikümmend kuus քառասունվեց -
47 Nelikümmend seitse քառասունյոթ -
48 Nelikümmend kaheksa քառասունութ -
49 Nelikümmend üheksa քառասուն ինը -
50 Viiskümmend հիսուն -
51 Viiskümmend üks հիսունմեկ -
52 Viiskümmend kaks Հիսուն երկու -
53 Viiskümmend kolm Հիսուն երեք -
54 Viiskümmend neli հիսունչորս -
55 Viiskümmend viis հիսունհինգ -
56 Viiskümmend kuus հիսուն վեց -
57 Viiskümmend seitse հիսունյոթ -
58 Viiskümmend kaheksa հիսուն ութ -
59 Viiskümmend üheksa հիսուն ինը -
60 Kuuskümmend վաթսուն -
61 Kuuskümmend üks վաթսուն մեկ -
62 Kuuskümmend kaks վաթսուն երկու -
63 Kuuskümmend kolm վաթսուն երեք -
64 Kuuskümmend neli վաթսուն չորս -
65 Kuuskümmend viis վաթսուն հինգ -
66 Kuuskümmend kuus վաթսուն վեց -
67 Kuuskümmend seitse վաթսուն յոթ -
68 Kuuskümmend kaheksa վաթսունութ -
69 Kuuskümmend üheksa վաթսունինը -
70 Seitsekümmend յոթանասուն -
71 Seitsekümmend üks յոթանասուն մեկ -
72 Seitsekümmend kaks յոթանասուն երկու -
73 Seitsekümmend kolm յոթանասուն երեք -
74 Seitsekümmend neli յոթանասուն չորս -
75 Seitsekümmend viis յոթանասուն հինգ -
76 Seitsekümmend kuus յոթանասուն վեց -
77 Seitsekümmend seitse յոթանասուն յոթ -
78 Seitsekümmend kaheksa յոթանասունութ -
79 Seitsekümmend üheksa յոթանասուն ինը -
80 Kaheksakümmend ութսուն -
81 Kaheksakümmend üks ութսուն մեկ -
82 Kaheksakümmend kaks ութսուն երկու -
83 Kaheksakümmend kolm ութսուն երեք -
84 Kaheksakümmend neli ութսունչորս -
85 Kaheksakümmend viis ութսունհինգ -
86 Kaheksakümmend kuus ութսուն վեց -
87 Kaheksakümmend seitse ութսուն յոթ -
88 Kaheksakümmend kaheksa ութսուն ութ -
89 Kaheksakümmend üheksa ութսուն ինը -
90 Üheksakümmend իննսուն -
91 Üheksakümmend üks իննսուն մեկ -
92 Üheksakümmend kaks իննսուն երկու -
93 Üheksakümmend kolm իննսուն երեք -
94 Üheksakümmend neli իննսուն չորս -
95 Üheksakümmend viis իննսունհինգ -
96 Üheksakümmend kuus իննսունվեց -
97 Üheksakümmend seitse իննսուն յոթ -
98 Üheksakümmend kaheksa իննսուն ութ -
99 Üheksakümmend üheksa իննսուն ինը -
100 Sada հարյուր -
0 null զրո -