aserbaidžaani numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Bir -
2 Kaks Iki -
3 Kolm Üç -
4 Neli Dörd -
5 Viis Beş -
6 Kuus Altı -
7 Seitse Yeddi -
8 Kaheksa Səkkiz -
9 üheksa Doqquz -
10 Kümme On -
11 üksteist On bir -
12 Kaksteist On iki -
13 Kolmteist On üç -
14 Neliteist On dörd -
15 Viisteist On beş -
16 Kuusteist On altı -
17 Seitseteist On yeddi -
18 Kaheksateist On səkkiz -
19 üheksateist On doqquz -
20 Kakskümmend Iyirmi -
21 Kakskümmend üks Iyirmi bir -
22 Kakskümmend kaks İyirmi iki -
23 Kakskümmend kolm Iyirmi üç -
24 Kakskümmend neli Iyirmi dörd -
25 Kakskümmend viis Iyirmi beş -
26 Kakskümmend kuus Iyirmi altı -
27 Kakskümmend seitse Iyirmi yeddi -
28 Kakskümmend kaheksa Iyirmi səkkiz -
29 Kakskümmend üheksa Iyirmi doqquz -
30 Kolmkümmend Otuz -
31 Kolmkümmend üks Otuz bir -
32 Kolmkümmend kaks Otuz iki -
33 Kolmkümmend kolm Otuz üç -
34 Kolmkümmend neli Otuz dörd -
35 Kolmkümmend viis Otuz beş -
36 Kolmkümmend kuus Otuz altı -
37 Kolmkümmend seitse Otuz yeddi -
38 Kolmkümmend kaheksa Otuz səkkiz -
39 Kolmkümmend üheksa Otuz doqquz -
40 Nelikümmend Qırx -
41 Nelikümmend üks Qırx bir -
42 Nelikümmend kaks Qırx iki -
43 Nelikümmend kolm Qırx üç -
44 Nelikümmend neli Qırx dörd -
45 Nelikümmend viis Qırx beş -
46 Nelikümmend kuus Qırx altı -
47 Nelikümmend seitse Qırx yeddi -
48 Nelikümmend kaheksa Qırx səkkiz -
49 Nelikümmend üheksa Qırx doqquz -
50 Viiskümmend Əlli -
51 Viiskümmend üks Əlli bir -
52 Viiskümmend kaks Əlli iki -
53 Viiskümmend kolm Əlli üç -
54 Viiskümmend neli Əlli dörd -
55 Viiskümmend viis Əlli beş -
56 Viiskümmend kuus Əlli altı -
57 Viiskümmend seitse Əlli yeddi -
58 Viiskümmend kaheksa Əlli səkkiz -
59 Viiskümmend üheksa Əlli doqquz -
60 Kuuskümmend Altmış -
61 Kuuskümmend üks Altmış bir -
62 Kuuskümmend kaks Sixty iki -
63 Kuuskümmend kolm Altmış üç -
64 Kuuskümmend neli Altmış dörd -
65 Kuuskümmend viis Altmış beş -
66 Kuuskümmend kuus Altmış altı -
67 Kuuskümmend seitse Altmış yeddi -
68 Kuuskümmend kaheksa Altmış səkkiz -
69 Kuuskümmend üheksa Sixty doqquz -
70 Seitsekümmend Yetmiş -
71 Seitsekümmend üks Yetmiş bir -
72 Seitsekümmend kaks Yetmiş iki -
73 Seitsekümmend kolm Yetmiş üç -
74 Seitsekümmend neli Yetmiş dörd -
75 Seitsekümmend viis Yetmiş beş -
76 Seitsekümmend kuus Yetmiş altı -
77 Seitsekümmend seitse Yetmiş yeddi -
78 Seitsekümmend kaheksa Yetmiş səkkiz -
79 Seitsekümmend üheksa Yetmiş doqquz -
80 Kaheksakümmend Səksən -
81 Kaheksakümmend üks Səksən bir -
82 Kaheksakümmend kaks Səksən iki -
83 Kaheksakümmend kolm Səksən üç -
84 Kaheksakümmend neli Səksən dörd -
85 Kaheksakümmend viis Səksən beş -
86 Kaheksakümmend kuus Səksən altı -
87 Kaheksakümmend seitse Səksən yeddi -
88 Kaheksakümmend kaheksa Səksən səkkiz -
89 Kaheksakümmend üheksa Səksən doqquz -
90 Üheksakümmend Doxsan -
91 Üheksakümmend üks Doxsan bir -
92 Üheksakümmend kaks Doxsan iki -
93 Üheksakümmend kolm Doxsan üç -
94 Üheksakümmend neli Doxsan dörd -
95 Üheksakümmend viis Doxsan beş -
96 Üheksakümmend kuus Doxsan altı -
97 Üheksakümmend seitse Doxsan yeddi -
98 Üheksakümmend kaheksa Doxsan səkkiz -
99 Üheksakümmend üheksa Doxsan doqquz -
100 Sada Yüz -
0 null Sıfır -