Esperanto numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Unu -
2 Kaks Du -
3 Kolm Tri -
4 Neli Kvar -
5 Viis Kvin -
6 Kuus Ses -
7 Seitse Sep -
8 Kaheksa Ok -
9 üheksa Naŭ -
10 Kümme Dek -
11 üksteist Levas -
12 Kaksteist Dekdu -
13 Kolmteist Thirteen -
14 Neliteist Dek kvar -
15 Viisteist Dek kvin -
16 Kuusteist Dekses -
17 Seitseteist Deksep -
18 Kaheksateist Dekok -
19 üheksateist Deknaŭ -
20 Kakskümmend Dudek -
21 Kakskümmend üks Dudek unu -
22 Kakskümmend kaks Dudek du -
23 Kakskümmend kolm Dudek tri -
24 Kakskümmend neli Dudek kvar -
25 Kakskümmend viis Dudek kvin -
26 Kakskümmend kuus Dudek ses -
27 Kakskümmend seitse Dudek sep -
28 Kakskümmend kaheksa Dudek ok -
29 Kakskümmend üheksa Dudek naŭ -
30 Kolmkümmend Tridek -
31 Kolmkümmend üks Tridek unu -
32 Kolmkümmend kaks Tridek du -
33 Kolmkümmend kolm Tridek tri -
34 Kolmkümmend neli Tridek kvar -
35 Kolmkümmend viis Tridek kvin -
36 Kolmkümmend kuus Tridek ses -
37 Kolmkümmend seitse Tridek sep -
38 Kolmkümmend kaheksa Tridek ok -
39 Kolmkümmend üheksa Tridek naŭ -
40 Nelikümmend Kvardek -
41 Nelikümmend üks Kvardek unu -
42 Nelikümmend kaks Kvardek du -
43 Nelikümmend kolm Kvardek tri -
44 Nelikümmend neli Kvardek kvar -
45 Nelikümmend viis Kvardek kvin -
46 Nelikümmend kuus Kvardek ses -
47 Nelikümmend seitse Kvardek sep -
48 Nelikümmend kaheksa Kvardek ok -
49 Nelikümmend üheksa Kvardek naŭ -
50 Viiskümmend Kvindek -
51 Viiskümmend üks Kvindek unu -
52 Viiskümmend kaks Kvindek du -
53 Viiskümmend kolm Kvindek tri -
54 Viiskümmend neli Kvindek kvar -
55 Viiskümmend viis Kvindek kvin -
56 Viiskümmend kuus Kvindek ses -
57 Viiskümmend seitse Kvindek sep -
58 Viiskümmend kaheksa Kvindek ok -
59 Viiskümmend üheksa Kvindek naŭ -
60 Kuuskümmend Sesdek -
61 Kuuskümmend üks Sesdek unu -
62 Kuuskümmend kaks Sesdek du -
63 Kuuskümmend kolm Sesdek tri -
64 Kuuskümmend neli Sesdek kvar -
65 Kuuskümmend viis Sesdek kvin -
66 Kuuskümmend kuus Sesdek ses -
67 Kuuskümmend seitse Sesdek sep -
68 Kuuskümmend kaheksa Sesdek ok -
69 Kuuskümmend üheksa Sesdek naŭ -
70 Seitsekümmend Sepdek -
71 Seitsekümmend üks Sepdek unu -
72 Seitsekümmend kaks Sepdek du -
73 Seitsekümmend kolm Sepdek tri -
74 Seitsekümmend neli Sepdek kvar -
75 Seitsekümmend viis Sepdek kvin -
76 Seitsekümmend kuus Sepdek ses -
77 Seitsekümmend seitse Sepdek sep -
78 Seitsekümmend kaheksa Sepdek ok -
79 Seitsekümmend üheksa Sepdek naŭ -
80 Kaheksakümmend Okdek -
81 Kaheksakümmend üks Okdek unu -
82 Kaheksakümmend kaks Okdek du -
83 Kaheksakümmend kolm Okdek tri -
84 Kaheksakümmend neli Okdek kvar -
85 Kaheksakümmend viis Okdek kvin -
86 Kaheksakümmend kuus Okdek ses -
87 Kaheksakümmend seitse Okdek sep -
88 Kaheksakümmend kaheksa Okdek ok -
89 Kaheksakümmend üheksa Okdek naŭ -
90 Üheksakümmend Naŭdek -
91 Üheksakümmend üks Naŭdek unu -
92 Üheksakümmend kaks Naŭdek du -
93 Üheksakümmend kolm Naŭdek tri -
94 Üheksakümmend neli Naŭdek kvar -
95 Üheksakümmend viis Naŭdek kvin -
96 Üheksakümmend kuus Naŭdek ses -
97 Üheksakümmend seitse Naŭdek sep -
98 Üheksakümmend kaheksa Naŭdek ok -
99 Üheksakümmend üheksa Naŭdek naŭ -
100 Sada Cent -
0 null Nulo -