Filipino numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Isa -
2 Kaks Dalawa -
3 Kolm Tatlo -
4 Neli Apat -
5 Viis Lima -
6 Kuus Anim -
7 Seitse Pito -
8 Kaheksa Walo -
9 üheksa Siyam -
10 Kümme Sampu -
11 üksteist Labing-isa -
12 Kaksteist Dose -
13 Kolmteist Labintatlo -
14 Neliteist Labing-apat -
15 Viisteist Labinlima -
16 Kuusteist Labing-anim -
17 Seitseteist Disisyete -
18 Kaheksateist Labing-walo -
19 üheksateist Labinsiyam -
20 Kakskümmend Dalwampu -
21 Kakskümmend üks Dalawampung isa -
22 Kakskümmend kaks Dalawampung dalawang -
23 Kakskümmend kolm Dalawampung tatlong -
24 Kakskümmend neli Dalawampung apat -
25 Kakskümmend viis Dalawampu't limang -
26 Kakskümmend kuus Dalawampung anim -
27 Kakskümmend seitse Dalawampung pitong -
28 Kakskümmend kaheksa Dalawampung sa walong -
29 Kakskümmend üheksa Dalawampung siyam -
30 Kolmkümmend Tatlumpu -
31 Kolmkümmend üks Tatlumpung isa -
32 Kolmkümmend kaks Tatlumpung dalawang -
33 Kolmkümmend kolm Tatlumpung tatlong -
34 Kolmkümmend neli Tatlumpung apat -
35 Kolmkümmend viis Tatlumpung limang -
36 Kolmkümmend kuus Tatlumpung anim -
37 Kolmkümmend seitse Tatlumpung pitong -
38 Kolmkümmend kaheksa Tatlumpung walong -
39 Kolmkümmend üheksa Tatlumpung siyam -
40 Nelikümmend Apatnapu -
41 Nelikümmend üks Apatnapung isa -
42 Nelikümmend kaks Apatnapung dalawang -
43 Nelikümmend kolm Apatnapung tatlong -
44 Nelikümmend neli Apatnapung apat -
45 Nelikümmend viis Apatnapung limang -
46 Nelikümmend kuus Apatnapung anim -
47 Nelikümmend seitse Apatnapung pitong -
48 Nelikümmend kaheksa Apatnapung walong -
49 Nelikümmend üheksa Apatnapung siyam -
50 Viiskümmend Limampu -
51 Viiskümmend üks Limampung isa -
52 Viiskümmend kaks Limampung dalawang -
53 Viiskümmend kolm Limampung tatlong -
54 Viiskümmend neli Limampung apat -
55 Viiskümmend viis Limampung limang -
56 Viiskümmend kuus Limampung anim -
57 Viiskümmend seitse Limampung pitong -
58 Viiskümmend kaheksa Limampung walong -
59 Viiskümmend üheksa Limampung siyam -
60 Kuuskümmend Sesenta -
61 Kuuskümmend üks Animnapung isa -
62 Kuuskümmend kaks Animnapung dalawang -
63 Kuuskümmend kolm Animnapung tatlong -
64 Kuuskümmend neli Animnapung apat -
65 Kuuskümmend viis Animnapung limang -
66 Kuuskümmend kuus Animnapung anim -
67 Kuuskümmend seitse Animnapung pitong -
68 Kuuskümmend kaheksa Animnapung walong -
69 Kuuskümmend üheksa Animnapung siyam -
70 Seitsekümmend Setenta -
71 Seitsekümmend üks Pitumpu't isa -
72 Seitsekümmend kaks Pitumpu't dalawang -
73 Seitsekümmend kolm Pitumpu't tatlong -
74 Seitsekümmend neli Pitumpu't apat -
75 Seitsekümmend viis Pitumpu't limang -
76 Seitsekümmend kuus Pitumpu't anim -
77 Seitsekümmend seitse Pitumpu't pitong -
78 Seitsekümmend kaheksa Pitumpu't walong -
79 Seitsekümmend üheksa Pitumpu't siyam -
80 Kaheksakümmend Otsenta -
81 Kaheksakümmend üks Otsenta isa -
82 Kaheksakümmend kaks Otsenta dalawang -
83 Kaheksakümmend kolm Otsenta tatlong -
84 Kaheksakümmend neli Otsenta apat -
85 Kaheksakümmend viis Otsenta limang -
86 Kaheksakümmend kuus Otsenta anim -
87 Kaheksakümmend seitse Eighty pitong -
88 Kaheksakümmend kaheksa Otsenta walong -
89 Kaheksakümmend üheksa Otsenta siyam -
90 Üheksakümmend Siyamnapu -
91 Üheksakümmend üks Siyamnapung isa -
92 Üheksakümmend kaks Siyamnapung dalawang -
93 Üheksakümmend kolm Siyamnapung tatlong -
94 Üheksakümmend neli Siyamnapung apat -
95 Üheksakümmend viis Siyamnapung limang -
96 Üheksakümmend kuus Siyamnapung anim -
97 Üheksakümmend seitse Siyamnapung pitong -
98 Üheksakümmend kaheksa Siyamnapung walong -
99 Üheksakümmend üheksa Siyamnapung siyam -
100 Sada Isang daan -
0 null Sero -