hispaania numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Uno
2 Kaks Dos
3 Kolm Tres
4 Neli Cuatro
5 Viis Cinco
6 Kuus Seis
7 Seitse Siete
8 Kaheksa Ocho
9 üheksa Nueve
10 Kümme Diez
11 üksteist Once
12 Kaksteist Doce
13 Kolmteist Trece
14 Neliteist Catorce
15 Viisteist Quince
16 Kuusteist Dieciséis
17 Seitseteist Diecisiete
18 Kaheksateist Dieciocho
19 üheksateist Diecinueve
20 Kakskümmend Veinte
21 Kakskümmend üks Veinte uno
22 Kakskümmend kaks Veintidós
23 Kakskümmend kolm Veintitrés
24 Kakskümmend neli Veinticuatro
25 Kakskümmend viis Veinticinco
26 Kakskümmend kuus Veintiséis
27 Kakskümmend seitse Veintisiete
28 Kakskümmend kaheksa Veintiocho
29 Kakskümmend üheksa Veintinueve
30 Kolmkümmend Treinta
31 Kolmkümmend üks Treinta y uno
32 Kolmkümmend kaks Treinta y dos
33 Kolmkümmend kolm Treinta y tres
34 Kolmkümmend neli Treinta y cuatro
35 Kolmkümmend viis Treinta y cinco
36 Kolmkümmend kuus Treinta y seis
37 Kolmkümmend seitse Treinta y siete
38 Kolmkümmend kaheksa Treinta y ocho
39 Kolmkümmend üheksa Treinta y nueve
40 Nelikümmend Cuarenta
41 Nelikümmend üks Cuarenta y uno
42 Nelikümmend kaks Cuarenta y dos
43 Nelikümmend kolm Cuarenta y tres
44 Nelikümmend neli Cuarenta y cuatro
45 Nelikümmend viis Cuarenta y cinco
46 Nelikümmend kuus Cuarenta y seis
47 Nelikümmend seitse Cuarenta y siete
48 Nelikümmend kaheksa Cuarenta y ocho
49 Nelikümmend üheksa Cuarenta y nueve
50 Viiskümmend Cincuenta
51 Viiskümmend üks Cincuenta y uno
52 Viiskümmend kaks Cincuenta y dos
53 Viiskümmend kolm Cincuenta y tres
54 Viiskümmend neli Cincuenta y cuatro
55 Viiskümmend viis Cincuenta y cinco
56 Viiskümmend kuus Cincuenta y seis
57 Viiskümmend seitse Cincuenta y siete
58 Viiskümmend kaheksa Cincuenta y ocho
59 Viiskümmend üheksa Cincuenta y nueve
60 Kuuskümmend Sesenta
61 Kuuskümmend üks Sesenta y uno
62 Kuuskümmend kaks Sesenta y dos
63 Kuuskümmend kolm Sesenta y tres
64 Kuuskümmend neli Sesenta y cuatro
65 Kuuskümmend viis Sesenta y cinco
66 Kuuskümmend kuus Sesenta y seis
67 Kuuskümmend seitse Sesenta y siete
68 Kuuskümmend kaheksa Sesenta y ocho
69 Kuuskümmend üheksa Sesenta y nueve
70 Seitsekümmend Setenta
71 Seitsekümmend üks Setenta y uno
72 Seitsekümmend kaks Setenta y dos
73 Seitsekümmend kolm Setenta y tres
74 Seitsekümmend neli Setenta y cuatro
75 Seitsekümmend viis Setenta y cinco
76 Seitsekümmend kuus Setenta y seis
77 Seitsekümmend seitse Setenta y siete
78 Seitsekümmend kaheksa Setenta y ocho
79 Seitsekümmend üheksa Setenta y nueve
80 Kaheksakümmend Ochenta
81 Kaheksakümmend üks Ochenta y uno
82 Kaheksakümmend kaks Ochenta y dos
83 Kaheksakümmend kolm Ochenta y tres
84 Kaheksakümmend neli Ochenta y cuatro
85 Kaheksakümmend viis Ochenta y cinco
86 Kaheksakümmend kuus Ochenta y seis
87 Kaheksakümmend seitse Ochenta y siete
88 Kaheksakümmend kaheksa Ochenta y ocho
89 Kaheksakümmend üheksa Ochenta y nueve
90 Üheksakümmend Noventa
91 Üheksakümmend üks Noventa y uno
92 Üheksakümmend kaks Noventa y dos
93 Üheksakümmend kolm Noventa y tres
94 Üheksakümmend neli Noventa y cuatro
95 Üheksakümmend viis Noventa y cinco
96 Üheksakümmend kuus Noventa y seis
97 Üheksakümmend seitse Noventa y siete
98 Üheksakümmend kaheksa Noventa y ocho
99 Üheksakümmend üheksa Noventa y nueve
100 Sada Cien
0 null Cero