hollandi numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks één -
2 Kaks Twee -
3 Kolm Drie -
4 Neli Vier -
5 Viis Vijf -
6 Kuus Zes -
7 Seitse Zeven -
8 Kaheksa Acht -
9 üheksa Negen -
10 Kümme Tien -
11 üksteist Elf -
12 Kaksteist Twaalf -
13 Kolmteist Dertien -
14 Neliteist Veertien -
15 Viisteist Vijftien -
16 Kuusteist Zestien -
17 Seitseteist Zeventien -
18 Kaheksateist Achttien -
19 üheksateist Negentien -
20 Kakskümmend Twintig -
21 Kakskümmend üks Eenentwintig -
22 Kakskümmend kaks Tweeëntwintig -
23 Kakskümmend kolm Drieëntwintig -
24 Kakskümmend neli Vierentwintig -
25 Kakskümmend viis Vijfentwintig -
26 Kakskümmend kuus Zesentwintig -
27 Kakskümmend seitse Zevenentwintig -
28 Kakskümmend kaheksa Achtentwintig -
29 Kakskümmend üheksa Negenentwintig -
30 Kolmkümmend Dertig -
31 Kolmkümmend üks Eenendertig -
32 Kolmkümmend kaks Tweeëndertig -
33 Kolmkümmend kolm Drieëndertig -
34 Kolmkümmend neli Vierendertig -
35 Kolmkümmend viis Vijfendertig -
36 Kolmkümmend kuus Zesendertig -
37 Kolmkümmend seitse Zevenendertig -
38 Kolmkümmend kaheksa Achtendertig -
39 Kolmkümmend üheksa Negenendertig -
40 Nelikümmend Veertig -
41 Nelikümmend üks Eenenveertig -
42 Nelikümmend kaks Tweeenveertig -
43 Nelikümmend kolm Drieënveertig -
44 Nelikümmend neli Vierenveertig -
45 Nelikümmend viis Vijfenveertig -
46 Nelikümmend kuus Zesenveertig -
47 Nelikümmend seitse Zevenenveertig -
48 Nelikümmend kaheksa Achtenveertig -
49 Nelikümmend üheksa Negenenveertig -
50 Viiskümmend Vijftig -
51 Viiskümmend üks Eenenvijftig -
52 Viiskümmend kaks Tweeënvijftig -
53 Viiskümmend kolm Drieënvijftig -
54 Viiskümmend neli Vierenvijftig -
55 Viiskümmend viis Vijfenvijftig -
56 Viiskümmend kuus Zesenvijftig -
57 Viiskümmend seitse Zevenenvijftig -
58 Viiskümmend kaheksa Achtenvijftig -
59 Viiskümmend üheksa Negenenvijftig -
60 Kuuskümmend Zestig -
61 Kuuskümmend üks Eenenzestig -
62 Kuuskümmend kaks Tweeënzestig -
63 Kuuskümmend kolm Drieënzestig -
64 Kuuskümmend neli Vierenzestig -
65 Kuuskümmend viis Vijfenzestig -
66 Kuuskümmend kuus Zesenzestig -
67 Kuuskümmend seitse Zevenenzestig -
68 Kuuskümmend kaheksa Achtenzestig -
69 Kuuskümmend üheksa Negenenzestig -
70 Seitsekümmend Zeventig -
71 Seitsekümmend üks Eenenzeventig -
72 Seitsekümmend kaks Tweeënzeventig -
73 Seitsekümmend kolm Zeventig drie -
74 Seitsekümmend neli Vierenzeventig -
75 Seitsekümmend viis Vijfenzeventig -
76 Seitsekümmend kuus Zesenzeventig -
77 Seitsekümmend seitse Zeventig zeven -
78 Seitsekümmend kaheksa Achtenzeventig -
79 Seitsekümmend üheksa Negenenzeventig -
80 Kaheksakümmend Tachtig -
81 Kaheksakümmend üks Eenentachtig -
82 Kaheksakümmend kaks Tweeëntachtig -
83 Kaheksakümmend kolm Drieëntachtig -
84 Kaheksakümmend neli Vierentachtig -
85 Kaheksakümmend viis Vijfentachtig -
86 Kaheksakümmend kuus Zesentachtig -
87 Kaheksakümmend seitse Zevenentachtig -
88 Kaheksakümmend kaheksa Achtentachtig -
89 Kaheksakümmend üheksa Negenentachtig -
90 Üheksakümmend Negentig -
91 Üheksakümmend üks Eenennegentig -
92 Üheksakümmend kaks Tweeënnegentig -
93 Üheksakümmend kolm Drieënnegentig -
94 Üheksakümmend neli Vierennegentig -
95 Üheksakümmend viis Vijfennegentig -
96 Üheksakümmend kuus Zesennegentig -
97 Üheksakümmend seitse Negentig zeven -
98 Üheksakümmend kaheksa Achtennegentig -
99 Üheksakümmend üheksa Negenennegentig -
100 Sada Honderd -
0 null Nul -