horvaadi numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Jedan -
2 Kaks Dva -
3 Kolm Tri -
4 Neli Četiri -
5 Viis Pet -
6 Kuus Šest -
7 Seitse Sedam -
8 Kaheksa Osam -
9 üheksa Devet -
10 Kümme Deset -
11 üksteist Jedanaest -
12 Kaksteist Dvanaest -
13 Kolmteist Trinaest -
14 Neliteist Četrnaest -
15 Viisteist Petnaest -
16 Kuusteist šesnaest -
17 Seitseteist Sedamnaesti -
18 Kaheksateist Osamnaest -
19 üheksateist Devetnaest -
20 Kakskümmend Dvadeset -
21 Kakskümmend üks Dvadeset jedan -
22 Kakskümmend kaks Dvadeset dva -
23 Kakskümmend kolm Dvadeset tri -
24 Kakskümmend neli Dvadeset i četiri -
25 Kakskümmend viis Dvadeset i pet -
26 Kakskümmend kuus Dvadeset šest -
27 Kakskümmend seitse Dvadeset sedam -
28 Kakskümmend kaheksa Dvadeset i osam -
29 Kakskümmend üheksa Dvadeset i devet -
30 Kolmkümmend Trideset -
31 Kolmkümmend üks Trideset jedan -
32 Kolmkümmend kaks Trideset dva -
33 Kolmkümmend kolm Trideset tri -
34 Kolmkümmend neli Trideset i četiri -
35 Kolmkümmend viis Trideset i pet -
36 Kolmkümmend kuus Trideset i šest -
37 Kolmkümmend seitse Trideset i sedam -
38 Kolmkümmend kaheksa Trideset i osam -
39 Kolmkümmend üheksa Trideset devet -
40 Nelikümmend četrdeset -
41 Nelikümmend üks Četrdeset jedan -
42 Nelikümmend kaks Četrdeset dva -
43 Nelikümmend kolm Četrdeset tri -
44 Nelikümmend neli Četrdeset četiri -
45 Nelikümmend viis Četrdeset i pet -
46 Nelikümmend kuus Četrdeset i šest -
47 Nelikümmend seitse Četrdeset sedam -
48 Nelikümmend kaheksa Četrdeset osam -
49 Nelikümmend üheksa Četrdeset i devet -
50 Viiskümmend Pedeset -
51 Viiskümmend üks Pedeset jedan -
52 Viiskümmend kaks Pedeset dva -
53 Viiskümmend kolm Pedeset tri -
54 Viiskümmend neli Pedeset i četiri -
55 Viiskümmend viis Pedeset i pet -
56 Viiskümmend kuus Pedeset i šest -
57 Viiskümmend seitse Pedeset sedam -
58 Viiskümmend kaheksa Pedeset osam -
59 Viiskümmend üheksa Pedeset i devet -
60 Kuuskümmend šezdeset -
61 Kuuskümmend üks Šezdeset jedan -
62 Kuuskümmend kaks Šezdeset dva -
63 Kuuskümmend kolm Šezdeset tri -
64 Kuuskümmend neli Šezdeset i četiri -
65 Kuuskümmend viis Šezdeset i pet -
66 Kuuskümmend kuus Šezdeset i šest -
67 Kuuskümmend seitse Šezdeset i sedam -
68 Kuuskümmend kaheksa Šezdeset i osam -
69 Kuuskümmend üheksa Šezdeset devet -
70 Seitsekümmend Sedamdeset -
71 Seitsekümmend üks Sedamdeset jedan -
72 Seitsekümmend kaks Sedamdeset dva -
73 Seitsekümmend kolm Sedamdeset tri -
74 Seitsekümmend neli Sedamdeset četiri -
75 Seitsekümmend viis Sedamdeset i pet -
76 Seitsekümmend kuus Sedamdeset i šest -
77 Seitsekümmend seitse Sedamdeset i sedam -
78 Seitsekümmend kaheksa Sedamdeset i osam -
79 Seitsekümmend üheksa Sedamdeset devet -
80 Kaheksakümmend Osamdeset -
81 Kaheksakümmend üks Osamdeset jedan -
82 Kaheksakümmend kaks Osamdeset dva -
83 Kaheksakümmend kolm Osamdeset tri -
84 Kaheksakümmend neli Osamdeset i četiri -
85 Kaheksakümmend viis Osamdeset i pet -
86 Kaheksakümmend kuus Osamdeset i šest -
87 Kaheksakümmend seitse Osamdeset i sedam -
88 Kaheksakümmend kaheksa Osamdeset osam -
89 Kaheksakümmend üheksa Osamdeset i devet -
90 Üheksakümmend Devedeset -
91 Üheksakümmend üks Devedeset jedan -
92 Üheksakümmend kaks Devedeset dva -
93 Üheksakümmend kolm Devedeset tri -
94 Üheksakümmend neli Devedeset i četiri -
95 Üheksakümmend viis Devedeset i pet -
96 Üheksakümmend kuus Devedeset i šest -
97 Üheksakümmend seitse Devedeset i sedam -
98 Üheksakümmend kaheksa Devedeset i osam -
99 Üheksakümmend üheksa Devedeset i devet -
100 Sada Stotinu -
0 null Nula -