jaava numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Siji -
2 Kaks Loro -
3 Kolm Telung -
4 Neli Papat -
5 Viis Limang -
6 Kuus Enem -
7 Seitse Pitu -
8 Kaheksa Wolung -
9 üheksa Sangang -
10 Kümme Sepuluh -
11 üksteist Sewelas -
12 Kaksteist Rolas -
13 Kolmteist Telulas -
14 Neliteist Patbelas -
15 Viisteist Limalas -
16 Kuusteist Nembelas -
17 Seitseteist Pitulas -
18 Kaheksateist Wolulas -
19 üheksateist Sangalas -
20 Kakskümmend Puluh -
21 Kakskümmend üks Puluh siji -
22 Kakskümmend kaks Puluh loro -
23 Kakskümmend kolm Puluh telung -
24 Kakskümmend neli Puluh papat -
25 Kakskümmend viis Rong puluh lima -
26 Kakskümmend kuus Puluh enem -
27 Kakskümmend seitse Puluh pitu -
28 Kakskümmend kaheksa Puluh wolung -
29 Kakskümmend üheksa Puluh sangang -
30 Kolmkümmend Telung puluh -
31 Kolmkümmend üks Telung puluh siji -
32 Kolmkümmend kaks Telung puluh loro -
33 Kolmkümmend kolm Telung puluh telu -
34 Kolmkümmend neli Telung puluh papat -
35 Kolmkümmend viis Telung puluh lima -
36 Kolmkümmend kuus Telung puluh enem -
37 Kolmkümmend seitse Telung puluh pitu -
38 Kolmkümmend kaheksa Telung puluh wolu -
39 Kolmkümmend üheksa Telung puluh sangang -
40 Nelikümmend Patang puluh -
41 Nelikümmend üks Patang puluh siji -
42 Nelikümmend kaks Patang puluh loro -
43 Nelikümmend kolm Patang puluh telu -
44 Nelikümmend neli Patang puluh papat -
45 Nelikümmend viis Patang puluh lima -
46 Nelikümmend kuus Patang puluh nem -
47 Nelikümmend seitse Patang puluh pitu -
48 Nelikümmend kaheksa Patang puluh wolu -
49 Nelikümmend üheksa Patang puluh sangang -
50 Viiskümmend Sèket -
51 Viiskümmend üks Sèket siji -
52 Viiskümmend kaks Sèket loro -
53 Viiskümmend kolm Sèket telu -
54 Viiskümmend neli Sèket papat -
55 Viiskümmend viis Sèket lima -
56 Viiskümmend kuus Sèket enem -
57 Viiskümmend seitse Sèket pitu -
58 Viiskümmend kaheksa Sèket wolu -
59 Viiskümmend üheksa Sèket sangang -
60 Kuuskümmend Sewidak -
61 Kuuskümmend üks Sewidak siji -
62 Kuuskümmend kaks Sewidak loro -
63 Kuuskümmend kolm Sewidak telu -
64 Kuuskümmend neli Sewidak papat -
65 Kuuskümmend viis Sewidak lima -
66 Kuuskümmend kuus Sewidak enem -
67 Kuuskümmend seitse Sewidak pitu -
68 Kuuskümmend kaheksa Sewidak wolung -
69 Kuuskümmend üheksa Sewidak sangang -
70 Seitsekümmend Pitung puluh -
71 Seitsekümmend üks Pitung puluh siji -
72 Seitsekümmend kaks Pitung puluh loro -
73 Seitsekümmend kolm Pitung puluh telu -
74 Seitsekümmend neli Pitung puluh papat -
75 Seitsekümmend viis Pitung puluh lima -
76 Seitsekümmend kuus Pitung puluh enem -
77 Seitsekümmend seitse Pitung puluh pitu -
78 Seitsekümmend kaheksa Pitung puluh wolu -
79 Seitsekümmend üheksa Pitung puluh sangang -
80 Kaheksakümmend Wolung puluh -
81 Kaheksakümmend üks Wolung puluh siji -
82 Kaheksakümmend kaks Wolung puluh loro -
83 Kaheksakümmend kolm Wolung puluh telu -
84 Kaheksakümmend neli Wolung puluh papat -
85 Kaheksakümmend viis Wolung puluh lima -
86 Kaheksakümmend kuus Wolung puluh enem -
87 Kaheksakümmend seitse Wolung puluh pitu -
88 Kaheksakümmend kaheksa Wolung puluh wolu -
89 Kaheksakümmend üheksa Wolung puluh sangang -
90 Üheksakümmend Sangang puluh -
91 Üheksakümmend üks Sangang puluh siji -
92 Üheksakümmend kaks Sangang puluh loro -
93 Üheksakümmend kolm Sangang puluh telu -
94 Üheksakümmend neli Sangang puluh papat -
95 Üheksakümmend viis Sangang puluh lima -
96 Üheksakümmend kuus Sangang puluh enem -
97 Üheksakümmend seitse Sangang puluh pitu -
98 Üheksakümmend kaheksa Sangang puluh wolu -
99 Üheksakümmend üheksa Sangang puluh sangang -
100 Sada Satus -
0 null Nul -