Kasahstani numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks бір -
2 Kaks екі -
3 Kolm үш -
4 Neli төрт -
5 Viis бес -
6 Kuus алты -
7 Seitse жеті -
8 Kaheksa сегіз -
9 üheksa тоғыз -
10 Kümme он -
11 üksteist он бір -
12 Kaksteist он екі -
13 Kolmteist он үш -
14 Neliteist он төрт -
15 Viisteist он бес -
16 Kuusteist он алты -
17 Seitseteist он жеті -
18 Kaheksateist он сегіз -
19 üheksateist он тоғыз -
20 Kakskümmend жиырма -
21 Kakskümmend üks жиырма бір -
22 Kakskümmend kaks жиырма екі -
23 Kakskümmend kolm жиырма үш -
24 Kakskümmend neli жиырма төрт -
25 Kakskümmend viis жиырма бес -
26 Kakskümmend kuus жиырма алты -
27 Kakskümmend seitse жиырма жеті -
28 Kakskümmend kaheksa жиырма сегіз -
29 Kakskümmend üheksa жиырма тоғыз -
30 Kolmkümmend отыз -
31 Kolmkümmend üks Отыз бір -
32 Kolmkümmend kaks Отыз екі -
33 Kolmkümmend kolm отыз үш -
34 Kolmkümmend neli Отыз төрт -
35 Kolmkümmend viis Отыз бес -
36 Kolmkümmend kuus отыз алты -
37 Kolmkümmend seitse Отыз жеті -
38 Kolmkümmend kaheksa Отыз сегіз -
39 Kolmkümmend üheksa Отыз тоғыз -
40 Nelikümmend қырық -
41 Nelikümmend üks Қырық бір -
42 Nelikümmend kaks қырық екі -
43 Nelikümmend kolm қырық үш -
44 Nelikümmend neli қырық төрт -
45 Nelikümmend viis қырық бес -
46 Nelikümmend kuus Қырық алты -
47 Nelikümmend seitse қырық жеті -
48 Nelikümmend kaheksa қырық сегіз -
49 Nelikümmend üheksa қырық тоғыз -
50 Viiskümmend елу -
51 Viiskümmend üks елу бір -
52 Viiskümmend kaks елу екі -
53 Viiskümmend kolm елу үш -
54 Viiskümmend neli елу төрт -
55 Viiskümmend viis елу бес -
56 Viiskümmend kuus елу алты -
57 Viiskümmend seitse елу жеті -
58 Viiskümmend kaheksa елу сегіз -
59 Viiskümmend üheksa елу тоғыз -
60 Kuuskümmend алпыс -
61 Kuuskümmend üks Алпыс бір -
62 Kuuskümmend kaks алпыс екі -
63 Kuuskümmend kolm алпыс үш -
64 Kuuskümmend neli Алпыс төрт -
65 Kuuskümmend viis алпыс бес -
66 Kuuskümmend kuus Алпыс алты -
67 Kuuskümmend seitse Алпыс жеті -
68 Kuuskümmend kaheksa алпыс сегіз -
69 Kuuskümmend üheksa Алпыс тоғыз -
70 Seitsekümmend жетпіс -
71 Seitsekümmend üks жетпіс бір -
72 Seitsekümmend kaks жетпіс екі -
73 Seitsekümmend kolm жетпіс үш -
74 Seitsekümmend neli жетпіс төрт -
75 Seitsekümmend viis жетпіс бес -
76 Seitsekümmend kuus жетпіс алты -
77 Seitsekümmend seitse жетпіс жеті -
78 Seitsekümmend kaheksa жетпіс сегіз -
79 Seitsekümmend üheksa жетпіс тоғыз -
80 Kaheksakümmend сексен -
81 Kaheksakümmend üks сексен бір -
82 Kaheksakümmend kaks сексен екі -
83 Kaheksakümmend kolm сексен үш -
84 Kaheksakümmend neli сексен төрт -
85 Kaheksakümmend viis сексен бес -
86 Kaheksakümmend kuus сексен алты -
87 Kaheksakümmend seitse сексен жеті -
88 Kaheksakümmend kaheksa сексен сегіз -
89 Kaheksakümmend üheksa сексен тоғыз -
90 Üheksakümmend тоқсан -
91 Üheksakümmend üks тоқсан бір -
92 Üheksakümmend kaks тоқсан екі -
93 Üheksakümmend kolm тоқсан үш -
94 Üheksakümmend neli тоқсан төрт -
95 Üheksakümmend viis тоқсан бес -
96 Üheksakümmend kuus тоқсан алты -
97 Üheksakümmend seitse тоқсан жеті -
98 Üheksakümmend kaheksa тоқсан сегіз -
99 Üheksakümmend üheksa тоқсан тоғыз -
100 Sada жүз -
0 null нөл -