ladina numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks One -
2 Kaks Duo -
3 Kolm Tribus -
4 Neli Quattuor -
5 Viis Quinque -
6 Kuus Sex -
7 Seitse Septem -
8 Kaheksa Octo -
9 üheksa Novem -
10 Kümme Decem -
11 üksteist Undecia -
12 Kaksteist Duodecim -
13 Kolmteist Tredecim -
14 Neliteist Quatuordecim -
15 Viisteist Quindecim -
16 Kuusteist Sedecim -
17 Seitseteist Septendecim -
18 Kaheksateist Decem et octo -
19 üheksateist Undeviginti -
20 Kakskümmend Viginti -
21 Kakskümmend üks Viginti unum -
22 Kakskümmend kaks Viginti duo -
23 Kakskümmend kolm Et viginti tres -
24 Kakskümmend neli Viginti quattuor -
25 Kakskümmend viis Viginti quinque -
26 Kakskümmend kuus Viginti sex -
27 Kakskümmend seitse Viginti septem -
28 Kakskümmend kaheksa Viginti octo -
29 Kakskümmend üheksa Viginti novem -
30 Kolmkümmend Triginta -
31 Kolmkümmend üks Triginta unum -
32 Kolmkümmend kaks Triginta duo -
33 Kolmkümmend kolm Triginta tres -
34 Kolmkümmend neli Triginta quattuor -
35 Kolmkümmend viis Triginta quinque -
36 Kolmkümmend kuus Triginta sex -
37 Kolmkümmend seitse Triginta septem -
38 Kolmkümmend kaheksa Triginta octo -
39 Kolmkümmend üheksa Triginta novem -
40 Nelikümmend Quadragínta -
41 Nelikümmend üks Quadraginta unum -
42 Nelikümmend kaks Quadraginta duo -
43 Nelikümmend kolm Quadraginta tres -
44 Nelikümmend neli Quadraginta quattuor -
45 Nelikümmend viis Quadraginta quinque -
46 Nelikümmend kuus Quadraginta sex -
47 Nelikümmend seitse Quadraginta septem -
48 Nelikümmend kaheksa Quadraginta octo -
49 Nelikümmend üheksa Quadraginta novem -
50 Viiskümmend Quinquaginta -
51 Viiskümmend üks Quinquaginta unus -
52 Viiskümmend kaks Quinquaginta duo -
53 Viiskümmend kolm Quinquaginta tres -
54 Viiskümmend neli Quinquaginta quattuor -
55 Viiskümmend viis Quinquaginta quinque -
56 Viiskümmend kuus Quinquaginta sex -
57 Viiskümmend seitse Quinquaginta septem -
58 Viiskümmend kaheksa Quinquaginta octo -
59 Viiskümmend üheksa Quinquaginta novem -
60 Kuuskümmend Sexaginta -
61 Kuuskümmend üks Sexaginta unom -
62 Kuuskümmend kaks Sexaginta duo -
63 Kuuskümmend kolm Sexaginta tres -
64 Kuuskümmend neli Sexaginta quattuor -
65 Kuuskümmend viis Sexaginta quinque -
66 Kuuskümmend kuus Sexaginta sex -
67 Kuuskümmend seitse Sexaginta septem -
68 Kuuskümmend kaheksa Sexaginta octo -
69 Kuuskümmend üheksa Sexaginta novem -
70 Seitsekümmend Septuaginta -
71 Seitsekümmend üks Septuaginta unum -
72 Seitsekümmend kaks Septuaginta duo -
73 Seitsekümmend kolm Septuaginta tress -
74 Seitsekümmend neli Septuaginta quattuor -
75 Seitsekümmend viis Septuaginta quinque -
76 Seitsekümmend kuus Septuaginta sex -
77 Seitsekümmend seitse Septuaginta septem -
78 Seitsekümmend kaheksa Septuaginta octo -
79 Seitsekümmend üheksa Septuaginta novem -
80 Kaheksakümmend Octoginta -
81 Kaheksakümmend üks Octoginta unum -
82 Kaheksakümmend kaks Octoginta duo -
83 Kaheksakümmend kolm Octoginta tress -
84 Kaheksakümmend neli Octoginta quattuor -
85 Kaheksakümmend viis Octoginta quinque -
86 Kaheksakümmend kuus Octoginta sex -
87 Kaheksakümmend seitse Octoginta septem -
88 Kaheksakümmend kaheksa Octoginta octo -
89 Kaheksakümmend üheksa Octoginta novem -
90 Üheksakümmend Nonaginta -
91 Üheksakümmend üks Nonaginta unum -
92 Üheksakümmend kaks Nonaginta duos -
93 Üheksakümmend kolm Nonaginta tres -
94 Üheksakümmend neli Nonaginta quattuor -
95 Üheksakümmend viis Nonaginta quinque -
96 Üheksakümmend kuus Nonaginta sex -
97 Üheksakümmend seitse Nonaginta septem -
98 Üheksakümmend kaheksa Nonaginta octo -
99 Üheksakümmend üheksa Nonaginta novem -
100 Sada Centum -
0 null Nulla -