leedu numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Vienas -
2 Kaks Du -
3 Kolm Trys -
4 Neli Keturi -
5 Viis Penki -
6 Kuus šeši -
7 Seitse Septyni -
8 Kaheksa Aštuoni -
9 üheksa Devyni -
10 Kümme Dešimt -
11 üksteist Dešimt vienas -
12 Kaksteist Dešimt de -
13 Kolmteist Dešimt trys -
14 Neliteist Dešimt keturi -
15 Viisteist Dešimt penki -
16 Kuusteist Dešimt šeši -
17 Seitseteist Dešimt septyni -
18 Kaheksateist Dešimt aštuoni -
19 üheksateist Dešimt devyni -
20 Kakskümmend Dvidešimt -
21 Kakskümmend üks Dvidešimt vienas -
22 Kakskümmend kaks Dvidešimt de -
23 Kakskümmend kolm Dvidešimt trys -
24 Kakskümmend neli Dvidešimt keturi -
25 Kakskümmend viis Dvidešimt penki -
26 Kakskümmend kuus Dvidešimt šeši -
27 Kakskümmend seitse Dvidešimt septyni -
28 Kakskümmend kaheksa Dvidešimt aštuoni -
29 Kakskümmend üheksa Dvidešimt devyni -
30 Kolmkümmend Trisdešimt -
31 Kolmkümmend üks Trisdešimt vienas -
32 Kolmkümmend kaks Trisdešimt du -
33 Kolmkümmend kolm Trisdešimt trys -
34 Kolmkümmend neli Trisdešimt keturi -
35 Kolmkümmend viis Trisdešimt penki -
36 Kolmkümmend kuus Trisdešimt šeši -
37 Kolmkümmend seitse Trisdešimt septyni -
38 Kolmkümmend kaheksa Trisdešimt aštuoni -
39 Kolmkümmend üheksa Trisdešimt devyni -
40 Nelikümmend Keturiasdešimt -
41 Nelikümmend üks Keturiasdešimt vienas -
42 Nelikümmend kaks Keturiasdešimt du -
43 Nelikümmend kolm Keturiasdešimt trys -
44 Nelikümmend neli Keturiasdešimt keturi -
45 Nelikümmend viis Keturiasdešimt penki -
46 Nelikümmend kuus Keturiasdešimt šeši -
47 Nelikümmend seitse Keturiasdešimt septyni -
48 Nelikümmend kaheksa Keturiasdešimt aštuoni -
49 Nelikümmend üheksa Keturiasdešimt devyni -
50 Viiskümmend Penkiasdešimt -
51 Viiskümmend üks Penkiasdešimt vienas -
52 Viiskümmend kaks Penkiasdešimt du -
53 Viiskümmend kolm Penkiasdešimt trys -
54 Viiskümmend neli Penkiasdešimt keturi -
55 Viiskümmend viis Penkiasdešimt penki -
56 Viiskümmend kuus Penkiasdešimt šeši -
57 Viiskümmend seitse Penkiasdešimt septyni -
58 Viiskümmend kaheksa Penkiasdešimt aštuoni -
59 Viiskümmend üheksa Penkiasdešimt devyni -
60 Kuuskümmend Šešiasdešimt -
61 Kuuskümmend üks Šešiasdešimt vienas -
62 Kuuskümmend kaks Šešiasdešimt du -
63 Kuuskümmend kolm Šešiasdešimt trys -
64 Kuuskümmend neli Šešiasdešimt keturi -
65 Kuuskümmend viis Šešiasdešimt penki -
66 Kuuskümmend kuus Šešiasdešimt šeši -
67 Kuuskümmend seitse Šešiasdešimt septyni -
68 Kuuskümmend kaheksa Šešiasdešimt aštuoni -
69 Kuuskümmend üheksa Šešiasdešimt devyni -
70 Seitsekümmend Septyniasdešimt -
71 Seitsekümmend üks Septyniasdešimt vienas -
72 Seitsekümmend kaks Septyniasdešimt du -
73 Seitsekümmend kolm Septyniasdešimt trys -
74 Seitsekümmend neli Septyniasdešimt keturi -
75 Seitsekümmend viis Septyniasdešimt penki -
76 Seitsekümmend kuus Septyniasdešimt šeši -
77 Seitsekümmend seitse Septyniasdešimt septyni -
78 Seitsekümmend kaheksa Septyniasdešimt aštuoni -
79 Seitsekümmend üheksa Septyniasdešimt devyni -
80 Kaheksakümmend Aštuoniasdešimt -
81 Kaheksakümmend üks Aštuoniasdešimt vienas -
82 Kaheksakümmend kaks Aštuoniasdešimt du -
83 Kaheksakümmend kolm Aštuoniasdešimt trys -
84 Kaheksakümmend neli Aštuoniasdešimt keturi -
85 Kaheksakümmend viis Aštuoniasdešimt penki -
86 Kaheksakümmend kuus Aštuoniasdešimt šeši -
87 Kaheksakümmend seitse Aštuoniasdešimt septyni -
88 Kaheksakümmend kaheksa Aštuoniasdešimt aštuoni -
89 Kaheksakümmend üheksa Aštuoniasdešimt devyni -
90 Üheksakümmend Devyniasdešimt -
91 Üheksakümmend üks Devyniasdešimt vienas -
92 Üheksakümmend kaks Devyniasdešimt du -
93 Üheksakümmend kolm Devyniasdešimt trys -
94 Üheksakümmend neli Devyniasdešimt keturi -
95 Üheksakümmend viis Devyniasdešimt penki -
96 Üheksakümmend kuus Devyniasdešimt šeši -
97 Üheksakümmend seitse Devyniasdešimt septyni -
98 Üheksakümmend kaheksa Devyniasdešimt aštuoni -
99 Üheksakümmend üheksa Devyniasdešimt devyni -
100 Sada Vienas šimtų -
0 null Nulis -