mongoli numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks нэгэн -
2 Kaks хоёр -
3 Kolm Гурван -
4 Neli Дөрвөн -
5 Viis таван -
6 Kuus Зургаан -
7 Seitse Долоон -
8 Kaheksa Найман -
9 üheksa Есөн -
10 Kümme Арван -
11 üksteist арван нэгэн -
12 Kaksteist Aрван хоёр -
13 Kolmteist Aрван гурван -
14 Neliteist Aрван дөрвөн -
15 Viisteist Арван таван -
16 Kuusteist Арван зургаан -
17 Seitseteist арван долоон -
18 Kaheksateist Арван найман -
19 üheksateist Aрван есөн -
20 Kakskümmend хорин -
21 Kakskümmend üks хорин нэгэн -
22 Kakskümmend kaks хорин хоёр -
23 Kakskümmend kolm хорин гурван -
24 Kakskümmend neli хорин дөрвөн -
25 Kakskümmend viis хорин таван -
26 Kakskümmend kuus хорин зургаан -
27 Kakskümmend seitse хорин долоон -
28 Kakskümmend kaheksa хорин найман -
29 Kakskümmend üheksa хорин есөн -
30 Kolmkümmend Гучин -
31 Kolmkümmend üks Гучин нэгэн -
32 Kolmkümmend kaks Гучин хоёр -
33 Kolmkümmend kolm Гучин гурван -
34 Kolmkümmend neli Гучин дөрвөн -
35 Kolmkümmend viis Гучин таван -
36 Kolmkümmend kuus Гучин зургаан -
37 Kolmkümmend seitse Гучин долоон -
38 Kolmkümmend kaheksa Гучин найман -
39 Kolmkümmend üheksa Гучин есөн -
40 Nelikümmend дөчин -
41 Nelikümmend üks дөчин нэг -
42 Nelikümmend kaks дөчин хоёр -
43 Nelikümmend kolm дөчин гурван -
44 Nelikümmend neli дөчин дөрвөн -
45 Nelikümmend viis дөчин таван -
46 Nelikümmend kuus дөчин зургаан -
47 Nelikümmend seitse дөчин долоон -
48 Nelikümmend kaheksa дөчин найман -
49 Nelikümmend üheksa дөчин есөн -
50 Viiskümmend Тавин -
51 Viiskümmend üks Тавин нэгэн -
52 Viiskümmend kaks Тавин хоёр -
53 Viiskümmend kolm Тавин гурван -
54 Viiskümmend neli Тавин дөрвөн -
55 Viiskümmend viis Тавин таван -
56 Viiskümmend kuus Тавин зургаан -
57 Viiskümmend seitse Тавин долоон -
58 Viiskümmend kaheksa Тавин найман -
59 Viiskümmend üheksa Тавин есөн -
60 Kuuskümmend Жаран -
61 Kuuskümmend üks Жаран нэгэн -
62 Kuuskümmend kaks Жаран хоёр -
63 Kuuskümmend kolm Жаран гурван -
64 Kuuskümmend neli Жаран дөрвөн -
65 Kuuskümmend viis Жаран таван -
66 Kuuskümmend kuus Жаран зургаан -
67 Kuuskümmend seitse жаран долоон -
68 Kuuskümmend kaheksa жаран найман -
69 Kuuskümmend üheksa Жаран есөн -
70 Seitsekümmend Дал -
71 Seitsekümmend üks Далан нэгэн -
72 Seitsekümmend kaks Далан хоёр -
73 Seitsekümmend kolm Далан гурван -
74 Seitsekümmend neli Дал дөрвөн -
75 Seitsekümmend viis Далан таван -
76 Seitsekümmend kuus Далан зургаан -
77 Seitsekümmend seitse Далан долоон -
78 Seitsekümmend kaheksa Далан найман -
79 Seitsekümmend üheksa Далан есөн -
80 Kaheksakümmend наян -
81 Kaheksakümmend üks наян нэгэн -
82 Kaheksakümmend kaks наян хоёр -
83 Kaheksakümmend kolm наян гурван -
84 Kaheksakümmend neli наян дөрвөн -
85 Kaheksakümmend viis наян таван -
86 Kaheksakümmend kuus наян зургаан -
87 Kaheksakümmend seitse наян долоон -
88 Kaheksakümmend kaheksa наян найман -
89 Kaheksakümmend üheksa наян есөн -
90 Üheksakümmend Одоогоор -
91 Üheksakümmend üks Одоогоор нэгэн -
92 Üheksakümmend kaks Одоогоор хоёр -
93 Üheksakümmend kolm Одоогоор гурван -
94 Üheksakümmend neli Одоогоор дөрвөн -
95 Üheksakümmend viis Одоогоор таван -
96 Üheksakümmend kuus Одоогоор зургаан -
97 Üheksakümmend seitse Одоогоор долоон -
98 Üheksakümmend kaheksa Одоогоор найман -
99 Üheksakümmend üheksa Одоогоор есөн -
100 Sada нэг зуун -
0 null Тэг -