norra numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Ett
2 Kaks To
3 Kolm Tre
4 Neli Fire
5 Viis Fem
6 Kuus Seks
7 Seitse Sju
8 Kaheksa åtte
9 üheksa Ni
10 Kümme Ti
11 üksteist Elleve
12 Kaksteist Tolv
13 Kolmteist Tretten
14 Neliteist Fjorten
15 Viisteist Femten
16 Kuusteist Seksten
17 Seitseteist Seventeen
18 Kaheksateist Atten
19 üheksateist Nitten
20 Kakskümmend Tjue
21 Kakskümmend üks Tjueen
22 Kakskümmend kaks Tjueto
23 Kakskümmend kolm Tjuetre
24 Kakskümmend neli Tjuefire
25 Kakskümmend viis Tjuefem
26 Kakskümmend kuus Tjueseks
27 Kakskümmend seitse Tjue sju
28 Kakskümmend kaheksa Tjueåtte
29 Kakskümmend üheksa Tjueni
30 Kolmkümmend Tretti
31 Kolmkümmend üks Trettien
32 Kolmkümmend kaks Tretti to
33 Kolmkümmend kolm Trettitre
34 Kolmkümmend neli Trettifire
35 Kolmkümmend viis Trettifem
36 Kolmkümmend kuus Trettiseks
37 Kolmkümmend seitse Trettisyv
38 Kolmkümmend kaheksa Trettiåtte
39 Kolmkümmend üheksa Tretti ni
40 Nelikümmend Førti
41 Nelikümmend üks Førti ett
42 Nelikümmend kaks Førtito
43 Nelikümmend kolm Førtitre
44 Nelikümmend neli Førti fire
45 Nelikümmend viis Førtifem
46 Nelikümmend kuus Førti seks
47 Nelikümmend seitse Førti syv
48 Nelikümmend kaheksa Førtiåtte
49 Nelikümmend üheksa Førti ni
50 Viiskümmend Femti
51 Viiskümmend üks Femtien
52 Viiskümmend kaks Femtito
53 Viiskümmend kolm Femtitre
54 Viiskümmend neli Femtifire
55 Viiskümmend viis Femtifem
56 Viiskümmend kuus Femtiseks
57 Viiskümmend seitse Femti sju
58 Viiskümmend kaheksa Femtiåtte
59 Viiskümmend üheksa Femtini
60 Kuuskümmend Seksti
61 Kuuskümmend üks Sekstien
62 Kuuskümmend kaks Sekstito
63 Kuuskümmend kolm Sekstitre
64 Kuuskümmend neli Sekstifire
65 Kuuskümmend viis Sekstifem
66 Kuuskümmend kuus Sekstiseks
67 Kuuskümmend seitse Sekstisju
68 Kuuskümmend kaheksa Sekstiåtte
69 Kuuskümmend üheksa Sekstini
70 Seitsekümmend Sytti
71 Seitsekümmend üks Syttiett
72 Seitsekümmend kaks Syttito
73 Seitsekümmend kolm Sytti tre
74 Seitsekümmend neli Syttifire
75 Seitsekümmend viis Syttifem
76 Seitsekümmend kuus Syttiseks
77 Seitsekümmend seitse Seventy Seven
78 Seitsekümmend kaheksa Sytti åtte
79 Seitsekümmend üheksa Syttini
80 Kaheksakümmend åtti
81 Kaheksakümmend üks åttien
82 Kaheksakümmend kaks åttito
83 Kaheksakümmend kolm åttitre
84 Kaheksakümmend neli åtti fire
85 Kaheksakümmend viis åttifem
86 Kaheksakümmend kuus åttiseks
87 Kaheksakümmend seitse åtti sju
88 Kaheksakümmend kaheksa åttiåtte
89 Kaheksakümmend üheksa åtti ni
90 Üheksakümmend Ninety
91 Üheksakümmend üks Nitti ett
92 Üheksakümmend kaks Nittito
93 Üheksakümmend kolm Nitti tre
94 Üheksakümmend neli Nittifire
95 Üheksakümmend viis Nittifem
96 Üheksakümmend kuus Nitti seks
97 Üheksakümmend seitse Nitti sju
98 Üheksakümmend kaheksa Nittiåtte
99 Üheksakümmend üheksa Nittini
100 Sada Ett hundre
0 null Null