pärsia numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks یک -
2 Kaks دو -
3 Kolm سه -
4 Neli چهار -
5 Viis پنج -
6 Kuus شش -
7 Seitse هفت -
8 Kaheksa هشت -
9 üheksa نه نفر -
10 Kümme ده -
11 üksteist یازده -
12 Kaksteist دوازده -
13 Kolmteist سیزده -
14 Neliteist چهارده -
15 Viisteist پانزده -
16 Kuusteist شانزده -
17 Seitseteist هفده -
18 Kaheksateist هجده -
19 üheksateist عدد نوزده -
20 Kakskümmend بیست -
21 Kakskümmend üks بیست و یک -
22 Kakskümmend kaks بیست و دو -
23 Kakskümmend kolm بیست و سه -
24 Kakskümmend neli بیست و چهار -
25 Kakskümmend viis بیست و پنج -
26 Kakskümmend kuus بیست و شش -
27 Kakskümmend seitse بیست و هفت -
28 Kakskümmend kaheksa بیست و هشت -
29 Kakskümmend üheksa بیست و نه -
30 Kolmkümmend سی -
31 Kolmkümmend üks سی و یک -
32 Kolmkümmend kaks سی و دو -
33 Kolmkümmend kolm سی وسه -
34 Kolmkümmend neli سی و چهار -
35 Kolmkümmend viis سی و پنج -
36 Kolmkümmend kuus سی و ششم -
37 Kolmkümmend seitse سی و هفت -
38 Kolmkümmend kaheksa سی و هشت -
39 Kolmkümmend üheksa سی و نهم -
40 Nelikümmend چهل -
41 Nelikümmend üks چهل و یک -
42 Nelikümmend kaks چهل و دو -
43 Nelikümmend kolm چهل و سه -
44 Nelikümmend neli چهل و چهار -
45 Nelikümmend viis چهل و پنج -
46 Nelikümmend kuus چهل و شش -
47 Nelikümmend seitse چهل و هفت -
48 Nelikümmend kaheksa چهل و هشت -
49 Nelikümmend üheksa چهل و نه -
50 Viiskümmend پنجاه -
51 Viiskümmend üks پنجاه یک -
52 Viiskümmend kaks پنجاه دو -
53 Viiskümmend kolm پنجاه و سه -
54 Viiskümmend neli پنجاه و چهار -
55 Viiskümmend viis پنجاه و پنج -
56 Viiskümmend kuus پنجاه و شش -
57 Viiskümmend seitse پنجاه و هفت -
58 Viiskümmend kaheksa پنجاه و هشت -
59 Viiskümmend üheksa پنجاه و نه -
60 Kuuskümmend شصت -
61 Kuuskümmend üks شصت یک -
62 Kuuskümmend kaks شصت و دو -
63 Kuuskümmend kolm شصت و سه و -
64 Kuuskümmend neli شصت و چهار -
65 Kuuskümmend viis شصت و پنج -
66 Kuuskümmend kuus شصت و شش -
67 Kuuskümmend seitse شصت و هفت -
68 Kuuskümmend kaheksa شصت و هشت -
69 Kuuskümmend üheksa شصت و نه -
70 Seitsekümmend هفتاد -
71 Seitsekümmend üks هفتاد و یک -
72 Seitsekümmend kaks هفتاد و دو -
73 Seitsekümmend kolm هفتاد و سه -
74 Seitsekümmend neli هفتاد و چهار -
75 Seitsekümmend viis هفتاد و پنج -
76 Seitsekümmend kuus هفتاد و شش -
77 Seitsekümmend seitse هفتاد و هفت -
78 Seitsekümmend kaheksa هفتاد و هشت -
79 Seitsekümmend üheksa هفتاد و نه -
80 Kaheksakümmend هشتاد -
81 Kaheksakümmend üks هشتاد و یک -
82 Kaheksakümmend kaks هشتاد و دو -
83 Kaheksakümmend kolm هشتاد و سه -
84 Kaheksakümmend neli هشتاد و چهار -
85 Kaheksakümmend viis هشتاد و پنج -
86 Kaheksakümmend kuus هشتاد و شش -
87 Kaheksakümmend seitse هشتاد و هفت -
88 Kaheksakümmend kaheksa هشتاد و هشت -
89 Kaheksakümmend üheksa هشتاد و نه -
90 Üheksakümmend نود -
91 Üheksakümmend üks نود و یک -
92 Üheksakümmend kaks نود و دو -
93 Üheksakümmend kolm نود و سه -
94 Üheksakümmend neli نود و چهار -
95 Üheksakümmend viis نود و پنج -
96 Üheksakümmend kuus نود و شش -
97 Üheksakümmend seitse نود و هفت -
98 Üheksakümmend kaheksa نود و هشت -
99 Üheksakümmend üheksa نود و نه -
100 Sada یکصد -
0 null صفر -