poola numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Jeden
2 Kaks Dwa
3 Kolm Trzy
4 Neli Cztery
5 Viis Pięć
6 Kuus Sześć
7 Seitse Siedem
8 Kaheksa Osiem
9 üheksa Dziewięć
10 Kümme Dziesięć
11 üksteist Jedenaście
12 Kaksteist Dwanaście
13 Kolmteist Trzynaście
14 Neliteist Czternaście
15 Viisteist Piętnaście
16 Kuusteist Szesnaście
17 Seitseteist Siedemnaście
18 Kaheksateist Osiemnaście
19 üheksateist Dziewiętnaście
20 Kakskümmend Dwadzieścia
21 Kakskümmend üks Dwadzieścia jeden
22 Kakskümmend kaks Dwadzieścia dwa
23 Kakskümmend kolm Dwadzieścia trzy
24 Kakskümmend neli Dwadzieścia cztery
25 Kakskümmend viis Dwadzieścia pięć
26 Kakskümmend kuus Dwadzieścia sześć
27 Kakskümmend seitse Dwadzieścia siedem
28 Kakskümmend kaheksa Dwadzieścia osiem
29 Kakskümmend üheksa Dwadzieścia dziewięć
30 Kolmkümmend Trzydzieści
31 Kolmkümmend üks Trzydzieści jeden
32 Kolmkümmend kaks Trzydzieści dwa
33 Kolmkümmend kolm Trzydzieści trzy
34 Kolmkümmend neli Trzydzieści cztery
35 Kolmkümmend viis Trzydzieści pięć
36 Kolmkümmend kuus Trzydzieści sześć
37 Kolmkümmend seitse Trzydzieści siedem
38 Kolmkümmend kaheksa Trzydzieści osiem
39 Kolmkümmend üheksa Trzydzieści dziewięć
40 Nelikümmend Czterdzieści
41 Nelikümmend üks Czterdzieści jeden
42 Nelikümmend kaks Czterdzieści dwa
43 Nelikümmend kolm Czterdzieści trzy
44 Nelikümmend neli Czterdzieści cztery
45 Nelikümmend viis Czterdzieści pięć
46 Nelikümmend kuus Czterdzieści sześć
47 Nelikümmend seitse Czterdzieści siedem
48 Nelikümmend kaheksa Czterdzieści osiem
49 Nelikümmend üheksa Czterdzieści dziewięć
50 Viiskümmend Pięćdziesiąt
51 Viiskümmend üks Pięćdziesiąt jeden
52 Viiskümmend kaks Pięćdziesiąt dwa
53 Viiskümmend kolm Pięćdziesiąt trzy
54 Viiskümmend neli Pięćdziesiąt cztery
55 Viiskümmend viis Pięćdziesiąt pięć
56 Viiskümmend kuus Pięćdziesiąt sześć
57 Viiskümmend seitse Pięćdziesiąt siedem
58 Viiskümmend kaheksa Pięćdziesiąt osiem
59 Viiskümmend üheksa Pięćdziesiąt dziewięć
60 Kuuskümmend Sześćdziesiąt
61 Kuuskümmend üks Sześćdziesiąt jeden
62 Kuuskümmend kaks Sześćdziesiąt dwa
63 Kuuskümmend kolm Sześćdziesiąt trzy
64 Kuuskümmend neli Sześćdziesiąt cztery
65 Kuuskümmend viis Sześćdziesiąt pięć
66 Kuuskümmend kuus Sześćdziesiąt sześć
67 Kuuskümmend seitse Sześćdziesiąt siedem
68 Kuuskümmend kaheksa Sześćdziesiąt osiem
69 Kuuskümmend üheksa Sześćdziesiąt dziewięć
70 Seitsekümmend Siedemdziesiąt
71 Seitsekümmend üks Siedemdziesiąt jeden
72 Seitsekümmend kaks Siedemdziesiąt dwa
73 Seitsekümmend kolm Siedemdziesiąt trzy
74 Seitsekümmend neli Siedemdziesiąt cztery
75 Seitsekümmend viis Siedemdziesiąt pięć
76 Seitsekümmend kuus Siedemdziesiąt sześć
77 Seitsekümmend seitse Siedemdziesiąt siedem
78 Seitsekümmend kaheksa Siedemdziesiąt osiem
79 Seitsekümmend üheksa Siedemdziesiąt dziewięć
80 Kaheksakümmend Osiemdziesiąt
81 Kaheksakümmend üks Osiemdziesiąt jeden
82 Kaheksakümmend kaks Osiemdziesiąt dwa
83 Kaheksakümmend kolm Osiemdziesiąt trzy
84 Kaheksakümmend neli Osiemdziesiąt cztery
85 Kaheksakümmend viis Osiemdziesiąt pięć
86 Kaheksakümmend kuus Osiemdziesiąt sześć
87 Kaheksakümmend seitse Osiemdziesiąt siedem
88 Kaheksakümmend kaheksa Osiemdziesiąt osiem
89 Kaheksakümmend üheksa Osiemdziesiąt dziewięć
90 Üheksakümmend Dziewięćdziesiąt
91 Üheksakümmend üks Dziewięćdziesiąt jeden
92 Üheksakümmend kaks Dziewięćdziesiąt dwa
93 Üheksakümmend kolm Dziewięćdziesiąt trzy
94 Üheksakümmend neli Dziewięćdziesiąt cztery
95 Üheksakümmend viis Dziewięćdziesiąt pięć
96 Üheksakümmend kuus Dziewięćdziesiąt sześć
97 Üheksakümmend seitse Dziewięćdziesiąt siedem
98 Üheksakümmend kaheksa Dziewięćdziesiąt osiem
99 Üheksakümmend üheksa Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Sada Sto
0 null Zero