rootsi numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks 3
2 Kaks Två
3 Kolm Tre
4 Neli Fyra
5 Viis Fem
6 Kuus Sex
7 Seitse Sju
8 Kaheksa åtta
9 üheksa Nio
10 Kümme Tio
11 üksteist Elva
12 Kaksteist Tolv
13 Kolmteist Tretton
14 Neliteist Fjorton
15 Viisteist Femton
16 Kuusteist Sexton
17 Seitseteist Sjutton
18 Kaheksateist Arton
19 üheksateist Nitton
20 Kakskümmend Tjugo
21 Kakskümmend üks Tjugo en
22 Kakskümmend kaks Tjugo två
23 Kakskümmend kolm Tjugo tre
24 Kakskümmend neli Tjugo fyra
25 Kakskümmend viis Tjugofem
26 Kakskümmend kuus Tjugo sex
27 Kakskümmend seitse Tjugo sju
28 Kakskümmend kaheksa Tjugoåtta
29 Kakskümmend üheksa Tjugo nio
30 Kolmkümmend Trettio
31 Kolmkümmend üks Trettio en
32 Kolmkümmend kaks Trettio två
33 Kolmkümmend kolm Trettio tre
34 Kolmkümmend neli Trettio fyra
35 Kolmkümmend viis Trettiofem
36 Kolmkümmend kuus Trettio sex
37 Kolmkümmend seitse Trettio sju
38 Kolmkümmend kaheksa Trettio åtta
39 Kolmkümmend üheksa Trettio nio
40 Nelikümmend Forty
41 Nelikümmend üks Fyrtio en
42 Nelikümmend kaks Fyrtio två
43 Nelikümmend kolm Fyrtio tre
44 Nelikümmend neli Fyrtio fyra
45 Nelikümmend viis Forty fem
46 Nelikümmend kuus Forty sex
47 Nelikümmend seitse Forty sju
48 Nelikümmend kaheksa Fyrtio åtta
49 Nelikümmend üheksa Fyrtio nio
50 Viiskümmend Femtio
51 Viiskümmend üks Femtio en
52 Viiskümmend kaks Femtio två
53 Viiskümmend kolm Femtio tre
54 Viiskümmend neli Femtio fyra
55 Viiskümmend viis Femtio fem
56 Viiskümmend kuus Femtio sex
57 Viiskümmend seitse Femtio sju
58 Viiskümmend kaheksa Femtio åtta
59 Viiskümmend üheksa Femtio nio
60 Kuuskümmend Sextio
61 Kuuskümmend üks Sextio en
62 Kuuskümmend kaks Sextio två
63 Kuuskümmend kolm Sextio tre
64 Kuuskümmend neli Sextio fyra
65 Kuuskümmend viis Sextiofem
66 Kuuskümmend kuus Sextio sex
67 Kuuskümmend seitse Sextio sju
68 Kuuskümmend kaheksa Sextio åtta
69 Kuuskümmend üheksa Sextio nio
70 Seitsekümmend Sjuttio
71 Seitsekümmend üks Sjuttio en
72 Seitsekümmend kaks Sjuttio två
73 Seitsekümmend kolm Sjuttio tre
74 Seitsekümmend neli Sjuttio fyra
75 Seitsekümmend viis Sjuttiofem
76 Seitsekümmend kuus Sjuttio sex
77 Seitsekümmend seitse Sjuttio syv
78 Seitsekümmend kaheksa Sjuttio åtta
79 Seitsekümmend üheksa Sjuttio nio
80 Kaheksakümmend Åttio
81 Kaheksakümmend üks Åttio en
82 Kaheksakümmend kaks åttio två
83 Kaheksakümmend kolm Åttio tre
84 Kaheksakümmend neli åttio fyra
85 Kaheksakümmend viis Åttio fem
86 Kaheksakümmend kuus Åttio sex
87 Kaheksakümmend seitse Åttio sju
88 Kaheksakümmend kaheksa åttio åtta
89 Kaheksakümmend üheksa Åttio nio
90 Üheksakümmend Nittio
91 Üheksakümmend üks Nittio en
92 Üheksakümmend kaks Nittio två
93 Üheksakümmend kolm Nittio tre
94 Üheksakümmend neli Nittio fyra
95 Üheksakümmend viis Nittiofem
96 Üheksakümmend kuus Nittio sex
97 Üheksakümmend seitse Nittio sju
98 Üheksakümmend kaheksa Nittio åtta
99 Üheksakümmend üheksa Nittio nio
100 Sada Etthundra
0 null Noll