saksa numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Eins
2 Kaks Zwei
3 Kolm Drei
4 Neli Vier
5 Viis Fünf
6 Kuus Sechs
7 Seitse Sieben
8 Kaheksa Acht
9 üheksa Neun
10 Kümme Zehn
11 üksteist Elf
12 Kaksteist Zwölf
13 Kolmteist Dreizehn
14 Neliteist Vierzehn
15 Viisteist Fünfzehn
16 Kuusteist Sechzehn
17 Seitseteist Siebzehn
18 Kaheksateist Achtzehn
19 üheksateist Neunzehn
20 Kakskümmend Zwanzig
21 Kakskümmend üks Einundzwanzig
22 Kakskümmend kaks Zweiundzwanzig
23 Kakskümmend kolm Dreiundzwanzig
24 Kakskümmend neli Vierundzwanzig
25 Kakskümmend viis Fϋnfundzwanzig
26 Kakskümmend kuus Sechsundzwanzig
27 Kakskümmend seitse Siebenundzwanzig
28 Kakskümmend kaheksa Achtundzwanzig
29 Kakskümmend üheksa Neunundzwanzig
30 Kolmkümmend Dreißig
31 Kolmkümmend üks Einunddreißig
32 Kolmkümmend kaks Zweiunddreißig
33 Kolmkümmend kolm Dreiunddreißig
34 Kolmkümmend neli Vierunddreißig
35 Kolmkümmend viis Fϋnfunddreißig
36 Kolmkümmend kuus Sechsunddreißig
37 Kolmkümmend seitse Siebenunddreißig
38 Kolmkümmend kaheksa Achtunddreißig
39 Kolmkümmend üheksa Neununddreißig
40 Nelikümmend Vierzig
41 Nelikümmend üks Einundvierzig
42 Nelikümmend kaks Zweiundvierzig
43 Nelikümmend kolm Dreiundvierzig
44 Nelikümmend neli Vierundvierzig
45 Nelikümmend viis Fϋnfundvierzig
46 Nelikümmend kuus Sechsundvierzig
47 Nelikümmend seitse Siebenundvierzig
48 Nelikümmend kaheksa Achtundvierzig
49 Nelikümmend üheksa Neunundvierzig
50 Viiskümmend Fϋnfzig
51 Viiskümmend üks Einundfϋnfzig
52 Viiskümmend kaks Zweiundfϋnfzig
53 Viiskümmend kolm Dreiundfϋnfzig
54 Viiskümmend neli Vierundfϋnfzig
55 Viiskümmend viis Fϋnfundfϋnfzig
56 Viiskümmend kuus Sechsundfϋnfzig
57 Viiskümmend seitse Siebenundfϋnfzig
58 Viiskümmend kaheksa Achtundfϋnfzig
59 Viiskümmend üheksa Neunundfünfzig
60 Kuuskümmend Sechzig
61 Kuuskümmend üks Einundsechzig
62 Kuuskümmend kaks Zweiundsechzig
63 Kuuskümmend kolm Dreiundsechzig
64 Kuuskümmend neli Vierundsechzig
65 Kuuskümmend viis Fϋnfundsechzig
66 Kuuskümmend kuus Sechsundsechzig
67 Kuuskümmend seitse Siebenundsechzig
68 Kuuskümmend kaheksa Achtundsechzig
69 Kuuskümmend üheksa Neunundsechzig
70 Seitsekümmend Siebzig
71 Seitsekümmend üks Einundsiebzig
72 Seitsekümmend kaks Zweiundsiebzig
73 Seitsekümmend kolm Dreiundsiebzig
74 Seitsekümmend neli Vierundsiebzig
75 Seitsekümmend viis Fϋnfundsiebzig
76 Seitsekümmend kuus Sechsundsiebzig
77 Seitsekümmend seitse Siebenundsiebzig
78 Seitsekümmend kaheksa Achtundsiebzig
79 Seitsekümmend üheksa Neunundsiebzig
80 Kaheksakümmend Achtzig
81 Kaheksakümmend üks Einundachtzig
82 Kaheksakümmend kaks Zweiundachtzig
83 Kaheksakümmend kolm Dreiundachtzig
84 Kaheksakümmend neli Vierundachtzig
85 Kaheksakümmend viis Fϋnfundachtzig
86 Kaheksakümmend kuus Sechsundachtzig
87 Kaheksakümmend seitse Siebenundachtzig
88 Kaheksakümmend kaheksa Achtundachtzig
89 Kaheksakümmend üheksa Neunundachtzig
90 Üheksakümmend Neunzig
91 Üheksakümmend üks Einundneunzig
92 Üheksakümmend kaks Zweiundneunzig
93 Üheksakümmend kolm Dreiundneunzig
94 Üheksakümmend neli Vierundneunzig
95 Üheksakümmend viis Fϋnfundneunzig
96 Üheksakümmend kuus Sechsundneunzig
97 Üheksakümmend seitse Siebenundneunzig
98 Üheksakümmend kaheksa Achtundneunzig
99 Üheksakümmend üheksa Neunundneunzig
100 Sada Hundert
0 null Null