Somaalia numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Mid ka mid ah -
2 Kaks Laba -
3 Kolm Saddex -
4 Neli Afar -
5 Viis Shan -
6 Kuus Lix -
7 Seitse Todoba -
8 Kaheksa Sideed -
9 üheksa Sagaal -
10 Kümme Toban -
11 üksteist kow iyo toban -
12 Kaksteist Laba iyo toban -
13 Kolmteist İyo toban -
14 Neliteist Afar iyo toban -
15 Viisteist Shan iyo toban -
16 Kuusteist Lix iyo toban -
17 Seitseteist Todoba iyo toban -
18 Kaheksateist Siddeed iyo toban -
19 üheksateist Sagaal iyo toban -
20 Kakskümmend Labaatan -
21 Kakskümmend üks Labaatan ka mid ah -
22 Kakskümmend kaks Labaatan laba -
23 Kakskümmend kolm Saddex iyo labaatan -
24 Kakskümmend neli Labaatan iyo afar -
25 Kakskümmend viis Labaatan iyo shan -
26 Kakskümmend kuus Lix iyo labaatan -
27 Kakskümmend seitse Toddoba iyo labaatankii -
28 Kakskümmend kaheksa Siddeed iyo labaatan -
29 Kakskümmend üheksa Labaatan iyo sagaal -
30 Kolmkümmend Soddon -
31 Kolmkümmend üks Mid ka mid soddon -
32 Kolmkümmend kaks Laba iyo soddon -
33 Kolmkümmend kolm Saddex iyo soddon -
34 Kolmkümmend neli Afar iyo soddon -
35 Kolmkümmend viis Soddon iyo shan -
36 Kolmkümmend kuus Lix iyo soddon -
37 Kolmkümmend seitse Toddoba iyo soddon -
38 Kolmkümmend kaheksa Siddeed iyo soddon -
39 Kolmkümmend üheksa Sagaal iyo soddon -
40 Nelikümmend Afartan -
41 Nelikümmend üks Afartan mid -
42 Nelikümmend kaks Laba iyo afartan -
43 Nelikümmend kolm Saddex iyo afartan -
44 Nelikümmend neli Afartan afar -
45 Nelikümmend viis Shan iyo afartan -
46 Nelikümmend kuus Lix iyo afartan -
47 Nelikümmend seitse Afartan iyo todoba -
48 Nelikümmend kaheksa Siddeed iyo afartan -
49 Nelikümmend üheksa Afartan iyo sagaal -
50 Viiskümmend Konton -
51 Viiskümmend üks Konton mid -
52 Viiskümmend kaks Konton laba -
53 Viiskümmend kolm Konton saddex -
54 Viiskümmend neli Konton iyo afar -
55 Viiskümmend viis Konton shan -
56 Viiskümmend kuus Konton lix -
57 Viiskümmend seitse Konton toddobada -
58 Viiskümmend kaheksa Konton sideed -
59 Viiskümmend üheksa Konton iyo sagaal -
60 Kuuskümmend Lixdan -
61 Kuuskümmend üks Lixdan mid -
62 Kuuskümmend kaks Lixdan laba -
63 Kuuskümmend kolm Lixdan saddex -
64 Kuuskümmend neli Lixdan afar -
65 Kuuskümmend viis Lixdan shan -
66 Kuuskümmend kuus Lixdan lix -
67 Kuuskümmend seitse Lixdan toddobada -
68 Kuuskümmend kaheksa Lixdan sideed -
69 Kuuskümmend üheksa Lixdan sagaal -
70 Seitsekümmend Toddobaatan -
71 Seitsekümmend üks Toddobaatan mid -
72 Seitsekümmend kaks Toddobaatan laba -
73 Seitsekümmend kolm Toddobaatan saddex -
74 Seitsekümmend neli Toddobaatan afar -
75 Seitsekümmend viis Todobaatan iyo shan -
76 Seitsekümmend kuus Toddobaatan lix -
77 Seitsekümmend seitse Toddobaatan toddobada -
78 Seitsekümmend kaheksa Todobaatan iyo sideed -
79 Seitsekümmend üheksa Toddobaatan iyo sagaal -
80 Kaheksakümmend Siddeetan -
81 Kaheksakümmend üks Siddeetan mid -
82 Kaheksakümmend kaks Iabba -
83 Kaheksakümmend kolm Siddeetan saddex -
84 Kaheksakümmend neli Afar iyo sideetan -
85 Kaheksakümmend viis Sideetan shan -
86 Kaheksakümmend kuus Sideetan iyo lix -
87 Kaheksakümmend seitse Siddeetan toddobada -
88 Kaheksakümmend kaheksa Siddeetan sideed -
89 Kaheksakümmend üheksa Siddeetan sagaal -
90 Üheksakümmend Sagaashan -
91 Üheksakümmend üks Sagaashan mid -
92 Üheksakümmend kaks Sagaashan laba -
93 Üheksakümmend kolm Sagaashan saddex -
94 Üheksakümmend neli Sagaashan afar -
95 Üheksakümmend viis Sagaashan shan -
96 Üheksakümmend kuus Sagaashan lix -
97 Üheksakümmend seitse Sagaashan toddobada -
98 Üheksakümmend kaheksa Sagaashan sideed -
99 Üheksakümmend üheksa Sagaashan sagaal -
100 Sada Mid ka mid ah boqol -
0 null Eber -