soome numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Yksi
2 Kaks Kaksi
3 Kolm Kolme
4 Neli Neljä
5 Viis Viisi
6 Kuus Kuusi
7 Seitse Seitsemän
8 Kaheksa Kahdeksan
9 üheksa Yhdeksän
10 Kümme Kymmenen
11 üksteist Yksitoista
12 Kaksteist Kaksitoista
13 Kolmteist Kolmetoista
14 Neliteist Neljätoista
15 Viisteist Viisitoista
16 Kuusteist Kuusitoista
17 Seitseteist Seitsemäntoista
18 Kaheksateist Kahdeksantoista
19 üheksateist Yhdeksäntoista
20 Kakskümmend Kaksikymmentä
21 Kakskümmend üks Kaksikymmentäyksi
22 Kakskümmend kaks Kaksikymmentäkaksi
23 Kakskümmend kolm Kaksikymmentä kolme
24 Kakskümmend neli Kaksikymmentäneljä
25 Kakskümmend viis Kaksikymmentäviisi
26 Kakskümmend kuus Kaksikymmentä kuusi
27 Kakskümmend seitse Kaksikymmentä seitsemän
28 Kakskümmend kaheksa Kaksikymmentäkahdeksan
29 Kakskümmend üheksa Kaksikymmentä yhdeksän
30 Kolmkümmend Kolmekymmentä
31 Kolmkümmend üks Kolmekymmentäyksi
32 Kolmkümmend kaks Kolmekymmentäkaksi
33 Kolmkümmend kolm Kolmekymmentä kolme
34 Kolmkümmend neli Kolmekymmentä neljä
35 Kolmkümmend viis Kolmekymmentä viisi
36 Kolmkümmend kuus Kolmekymmentä kuusi
37 Kolmkümmend seitse Kolmekymmentäseitsemän
38 Kolmkümmend kaheksa Kolmekymmentä kahdeksan
39 Kolmkümmend üheksa Kolmekymmentä yhdeksän
40 Nelikümmend Neljäkymmentä
41 Nelikümmend üks Neljäkymmentä yksi
42 Nelikümmend kaks Neljäkymmentä kaksi
43 Nelikümmend kolm Neljäkymmentä kolme
44 Nelikümmend neli Neljäkymmentä neljä
45 Nelikümmend viis Neljäkymmentäviisi
46 Nelikümmend kuus Neljäkymmentä kuusi
47 Nelikümmend seitse Neljäkymmentä seitsemän
48 Nelikümmend kaheksa Neljäkymmentä kahdeksan
49 Nelikümmend üheksa Neljäkymmentä yhdeksän
50 Viiskümmend Viisikymmentä
51 Viiskümmend üks Viisikymmentä yksi
52 Viiskümmend kaks Viisikymmentä kaksi
53 Viiskümmend kolm Viisikymmentä kolme
54 Viiskümmend neli Viisikymmentä neljä
55 Viiskümmend viis Viisikymmentä viisi
56 Viiskümmend kuus Viisikymmentä kuusi
57 Viiskümmend seitse Viisikymmentä seitsemän
58 Viiskümmend kaheksa Viisikymmentä kahdeksan
59 Viiskümmend üheksa Viisikymmentä yhdeksän
60 Kuuskümmend Kuusikymmentä
61 Kuuskümmend üks Kuusikymmentä yksi
62 Kuuskümmend kaks Kuusikymmentä kaksi
63 Kuuskümmend kolm Kuusikymmentäkolme
64 Kuuskümmend neli Kuusikymmentä neljä
65 Kuuskümmend viis Kuusikymmentä viisi
66 Kuuskümmend kuus Kuusikymmentä kuusi
67 Kuuskümmend seitse Kuusikymmentä seitsemän
68 Kuuskümmend kaheksa Kuusikymmentä kahdeksan
69 Kuuskümmend üheksa Kuusikymmentä yhdeksän
70 Seitsekümmend Seitsemänkymmentä
71 Seitsekümmend üks Seitsemänkymmentä yksi
72 Seitsekümmend kaks Seitsemänkymmentä kaksi
73 Seitsekümmend kolm Seitsemänkymmentä kolme
74 Seitsekümmend neli Seitsemänkymmentä neljä
75 Seitsekümmend viis Seitsemänkymmentä viisi
76 Seitsekümmend kuus Seitsemänkymmentä kuusi
77 Seitsekümmend seitse Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Seitsekümmend kaheksa Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Seitsekümmend üheksa Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Kaheksakümmend Kahdeksankymmentä
81 Kaheksakümmend üks Kahdeksankymmentä yksi
82 Kaheksakümmend kaks Kahdeksankymmentä kaksi
83 Kaheksakümmend kolm Kahdeksankymmentä kolme
84 Kaheksakümmend neli Kahdeksankymmentä neljä
85 Kaheksakümmend viis Kahdeksankymmentä viisi
86 Kaheksakümmend kuus Kahdeksankymmentä kuusi
87 Kaheksakümmend seitse Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Kaheksakümmend kaheksa Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Kaheksakümmend üheksa Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Üheksakümmend Yhdeksänkymmentä
91 Üheksakümmend üks Yhdeksänkymmentäyksi
92 Üheksakümmend kaks Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Üheksakümmend kolm Ninety kolme
94 Üheksakümmend neli Ninety neljä
95 Üheksakümmend viis Yhdeksänkymmentä viisi
96 Üheksakümmend kuus Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Üheksakümmend seitse Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Üheksakümmend kaheksa Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Üheksakümmend üheksa Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Sada Sata
0 null Nolla