suahiili numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Moja -
2 Kaks Mbili -
3 Kolm Tatu -
4 Neli Tarakimu -
5 Viis Tano -
6 Kuus Sita -
7 Seitse Saba -
8 Kaheksa Nane -
9 üheksa Tisa -
10 Kümme Kumi -
11 üksteist Kumi na moja -
12 Kaksteist Kumi na mbili -
13 Kolmteist Kumi na tatu -
14 Neliteist Kumi na nne -
15 Viisteist Kumi na tano -
16 Kuusteist Kumi na sita -
17 Seitseteist Kumi na saba -
18 Kaheksateist Kumi na nane -
19 üheksateist Kumi na tisa -
20 Kakskümmend Ishirini -
21 Kakskümmend üks Ishirini na moja -
22 Kakskümmend kaks Ishirini na mbili -
23 Kakskümmend kolm Ishirini na tatu -
24 Kakskümmend neli Ishirini na nne -
25 Kakskümmend viis Ishirini na tano -
26 Kakskümmend kuus Ishirini na sita -
27 Kakskümmend seitse Ishirini na saba -
28 Kakskümmend kaheksa Ishirini na nane -
29 Kakskümmend üheksa Ishirini tisa -
30 Kolmkümmend Thelathini -
31 Kolmkümmend üks Thelathini moja -
32 Kolmkümmend kaks Thelathini na wawili -
33 Kolmkümmend kolm Thelathini na tatu -
34 Kolmkümmend neli Thelathini na nne -
35 Kolmkümmend viis Thelathini na tano -
36 Kolmkümmend kuus Thelathini na sita -
37 Kolmkümmend seitse Thelathini na saba -
38 Kolmkümmend kaheksa Thelathini nane -
39 Kolmkümmend üheksa Thelathini na tisa -
40 Nelikümmend Arobaini -
41 Nelikümmend üks Arobaini moja -
42 Nelikümmend kaks Arobaini na miwili -
43 Nelikümmend kolm Arobaini tatu -
44 Nelikümmend neli Arobaini na nne -
45 Nelikümmend viis Arobaini na mitano -
46 Nelikümmend kuus Arobaini na sita -
47 Nelikümmend seitse Arobaini saba -
48 Nelikümmend kaheksa Arobaini nane -
49 Nelikümmend üheksa Arobaini na tisa -
50 Viiskümmend Fifty -
51 Viiskümmend üks Fifty moja -
52 Viiskümmend kaks Hamsini na mbili -
53 Viiskümmend kolm Fifty tatu -
54 Viiskümmend neli Fifty nne -
55 Viiskümmend viis Hamsini na tano -
56 Viiskümmend kuus Hamsini na sita -
57 Viiskümmend seitse Hamsini na saba -
58 Viiskümmend kaheksa Fifty nane -
59 Viiskümmend üheksa Fifty tisa -
60 Kuuskümmend Sitini -
61 Kuuskümmend üks Sitini moja -
62 Kuuskümmend kaks Sitini mbili -
63 Kuuskümmend kolm Sitini tatu -
64 Kuuskümmend neli Sitini na nne -
65 Kuuskümmend viis Sitini na tano -
66 Kuuskümmend kuus Sitini na sita -
67 Kuuskümmend seitse Sitini saba -
68 Kuuskümmend kaheksa Sitini nane -
69 Kuuskümmend üheksa Sitini tisa -
70 Seitsekümmend Sabini -
71 Seitsekümmend üks Sabini moja -
72 Seitsekümmend kaks Sabini na mbili -
73 Seitsekümmend kolm Sabini na tatu -
74 Seitsekümmend neli Sabini nne -
75 Seitsekümmend viis Sabini na tano -
76 Seitsekümmend kuus Sabini na sita -
77 Seitsekümmend seitse Sabini saba -
78 Seitsekümmend kaheksa Sabini nane -
79 Seitsekümmend üheksa Sabini na tisa -
80 Kaheksakümmend Themanini -
81 Kaheksakümmend üks Themanini moja -
82 Kaheksakümmend kaks Themanini mbili -
83 Kaheksakümmend kolm Themanini tatu -
84 Kaheksakümmend neli Themanini na nne -
85 Kaheksakümmend viis Themanini na tano -
86 Kaheksakümmend kuus Themanini na sita -
87 Kaheksakümmend seitse Themanini na saba -
88 Kaheksakümmend kaheksa Themanini na nane -
89 Kaheksakümmend üheksa Themanini na tisa -
90 Üheksakümmend Tisini -
91 Üheksakümmend üks Tisini moja -
92 Üheksakümmend kaks Tisini mbili -
93 Üheksakümmend kolm Tisini tatu -
94 Üheksakümmend neli Tisini nne -
95 Üheksakümmend viis Tisini na tano -
96 Üheksakümmend kuus Tisini sita -
97 Üheksakümmend seitse Tisini saba -
98 Üheksakümmend kaheksa Tisini na nane -
99 Üheksakümmend üheksa Tisini na tisa -
100 Sada Mia moja -
0 null Zero -