tadžiki numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks як -
2 Kaks ду -
3 Kolm се -
4 Neli чаҳор -
5 Viis панҷ -
6 Kuus шаш -
7 Seitse ҳафт -
8 Kaheksa ҳашт -
9 üheksa нӯҳ -
10 Kümme даҳ -
11 üksteist ёздаҳ -
12 Kaksteist дувоздаҳ -
13 Kolmteist сенздаҳ -
14 Neliteist чордаҳ -
15 Viisteist понздаҳ -
16 Kuusteist шонздаҳ -
17 Seitseteist ҳабдаҳ -
18 Kaheksateist ҳаждаҳ -
19 üheksateist нуздаҳ -
20 Kakskümmend бист -
21 Kakskümmend üks бисту як -
22 Kakskümmend kaks бисту ду -
23 Kakskümmend kolm бисту се -
24 Kakskümmend neli бисту чор -
25 Kakskümmend viis бисту панҷ -
26 Kakskümmend kuus бисту шаш -
27 Kakskümmend seitse бисту ҳафт -
28 Kakskümmend kaheksa бисту ҳашт -
29 Kakskümmend üheksa бисту нӯҳ -
30 Kolmkümmend сӣ -
31 Kolmkümmend üks сӣ яке -
32 Kolmkümmend kaks сӣ ду -
33 Kolmkümmend kolm сӣ се -
34 Kolmkümmend neli сӣ чор -
35 Kolmkümmend viis сӣ панҷ -
36 Kolmkümmend kuus сӣ шаш -
37 Kolmkümmend seitse сӣ ҳафт -
38 Kolmkümmend kaheksa сию ҳашт -
39 Kolmkümmend üheksa сӣ нӯҳ -
40 Nelikümmend чил -
41 Nelikümmend üks чиҳил яке -
42 Nelikümmend kaks чилу ду -
43 Nelikümmend kolm чиҳил се -
44 Nelikümmend neli чилу чор -
45 Nelikümmend viis чилу панҷ -
46 Nelikümmend kuus чилу шаш -
47 Nelikümmend seitse чилу ҳафт -
48 Nelikümmend kaheksa чилу ҳашт -
49 Nelikümmend üheksa чилу нӯҳ -
50 Viiskümmend панҷоҳ -
51 Viiskümmend üks панҷоҳ яке -
52 Viiskümmend kaks панҷоҳу ду -
53 Viiskümmend kolm панҷоҳ се -
54 Viiskümmend neli панҷоҳ чор -
55 Viiskümmend viis панҷоҳ панҷ -
56 Viiskümmend kuus панҷоҳ шаш -
57 Viiskümmend seitse панҷоҳ ҳафт -
58 Viiskümmend kaheksa панҷоҳ ҳашт -
59 Viiskümmend üheksa панҷоҳ нӯҳ -
60 Kuuskümmend шаст -
61 Kuuskümmend üks шаст як -
62 Kuuskümmend kaks шаст ду -
63 Kuuskümmend kolm шаст се -
64 Kuuskümmend neli шаст чор -
65 Kuuskümmend viis шаст панҷ -
66 Kuuskümmend kuus шаст шаш -
67 Kuuskümmend seitse шаст ҳафт -
68 Kuuskümmend kaheksa шаст ҳашт -
69 Kuuskümmend üheksa шаст нӯҳ -
70 Seitsekümmend ҳафтод -
71 Seitsekümmend üks ҳафтод яке -
72 Seitsekümmend kaks ҳафтод ду -
73 Seitsekümmend kolm ҳафтод се -
74 Seitsekümmend neli ҳафтод чор -
75 Seitsekümmend viis ҳафтод панҷ -
76 Seitsekümmend kuus ҳафтод шаш -
77 Seitsekümmend seitse ҳафтод ҳафт -
78 Seitsekümmend kaheksa ҳафтод ҳашт -
79 Seitsekümmend üheksa ҳафтод нӯҳ -
80 Kaheksakümmend ҳаштод -
81 Kaheksakümmend üks ҳаштод яке -
82 Kaheksakümmend kaks ҳаштод ду -
83 Kaheksakümmend kolm ҳаштод се -
84 Kaheksakümmend neli ҳаштод чор -
85 Kaheksakümmend viis ҳаштод панҷ -
86 Kaheksakümmend kuus ҳаштод шаш -
87 Kaheksakümmend seitse ҳаштод ҳафт -
88 Kaheksakümmend kaheksa ҳаштод ҳашт -
89 Kaheksakümmend üheksa ҳаштод нӯҳ -
90 Üheksakümmend навад -
91 Üheksakümmend üks навад яке -
92 Üheksakümmend kaks наваду ду -
93 Üheksakümmend kolm наваду се -
94 Üheksakümmend neli наваду чаҳор -
95 Üheksakümmend viis наваду панҷ -
96 Üheksakümmend kuus наваду шаш -
97 Üheksakümmend seitse наваду ҳафт -
98 Üheksakümmend kaheksa наваду ҳашт -
99 Üheksakümmend üheksa наваду нӯҳ -
100 Sada яке аз сад -
0 null нол -