türgi numbrid 1 –100

# Writing your language Writing Reading
1 üks Bir
2 Kaks Iki
3 Kolm Üç
4 Neli Dört
5 Viis Beş
6 Kuus Altı
7 Seitse Yedi
8 Kaheksa Sekiz
9 üheksa Dokuz
10 Kümme On
11 üksteist On bir
12 Kaksteist On iki
13 Kolmteist On üç
14 Neliteist On dört
15 Viisteist On beş
16 Kuusteist On altı
17 Seitseteist On yedi
18 Kaheksateist On sekiz
19 üheksateist On dokuz
20 Kakskümmend Yirmi
21 Kakskümmend üks Yirmi bir
22 Kakskümmend kaks Yirmi iki
23 Kakskümmend kolm Yirmi üç
24 Kakskümmend neli Yirmi dört
25 Kakskümmend viis Yirmi beş
26 Kakskümmend kuus Yirmi altı
27 Kakskümmend seitse Yirmi yedi
28 Kakskümmend kaheksa Yirmi sekiz
29 Kakskümmend üheksa Yirmi dokuz
30 Kolmkümmend Otuz
31 Kolmkümmend üks Otuz bir
32 Kolmkümmend kaks Otuz iki
33 Kolmkümmend kolm Otuz üç
34 Kolmkümmend neli Otuz dört
35 Kolmkümmend viis Otuz beş
36 Kolmkümmend kuus Otuz altı
37 Kolmkümmend seitse Otuz yedi
38 Kolmkümmend kaheksa Otuz sekiz
39 Kolmkümmend üheksa Otuz dokuz
40 Nelikümmend Kırk
41 Nelikümmend üks Kırk bir
42 Nelikümmend kaks Kırk iki
43 Nelikümmend kolm Kırk üç
44 Nelikümmend neli Kırk dört
45 Nelikümmend viis Kırk beş
46 Nelikümmend kuus Kırk altı
47 Nelikümmend seitse Kırk yedi
48 Nelikümmend kaheksa Kırk sekiz
49 Nelikümmend üheksa Kırk dokuz
50 Viiskümmend Elli
51 Viiskümmend üks Elli bir
52 Viiskümmend kaks Elli iki
53 Viiskümmend kolm Elli üç
54 Viiskümmend neli Elli dört
55 Viiskümmend viis Elli beş
56 Viiskümmend kuus Elli altı
57 Viiskümmend seitse Elli yedi
58 Viiskümmend kaheksa Elli sekiz
59 Viiskümmend üheksa Elli dokuz
60 Kuuskümmend Altmış
61 Kuuskümmend üks Altmış bir
62 Kuuskümmend kaks Altmış iki
63 Kuuskümmend kolm Altmış üç
64 Kuuskümmend neli Altmış dört
65 Kuuskümmend viis Altmış beş
66 Kuuskümmend kuus Altmış altı
67 Kuuskümmend seitse Altmış yedi
68 Kuuskümmend kaheksa Altmış sekiz
69 Kuuskümmend üheksa Altmış dokuz
70 Seitsekümmend Yetmiş
71 Seitsekümmend üks Yetmiş bir
72 Seitsekümmend kaks Yetmiş iki
73 Seitsekümmend kolm Yetmiş üç
74 Seitsekümmend neli Yetmiş dört
75 Seitsekümmend viis Yetmiş beş
76 Seitsekümmend kuus Yetmiş altı
77 Seitsekümmend seitse Yetmiş yedi
78 Seitsekümmend kaheksa Yetmiş sekiz
79 Seitsekümmend üheksa Yetmiş dokuz
80 Kaheksakümmend Seksen
81 Kaheksakümmend üks Seksen bir
82 Kaheksakümmend kaks Seksen iki
83 Kaheksakümmend kolm Seksen üç
84 Kaheksakümmend neli Seksen dört
85 Kaheksakümmend viis Seksen beş
86 Kaheksakümmend kuus Seksen altı
87 Kaheksakümmend seitse Seksen yedi
88 Kaheksakümmend kaheksa Seksen sekiz
89 Kaheksakümmend üheksa Seksen dokuz
90 Üheksakümmend Doksan
91 Üheksakümmend üks Doksan bir
92 Üheksakümmend kaks Doksan iki
93 Üheksakümmend kolm Doksan üç
94 Üheksakümmend neli Doksandört
95 Üheksakümmend viis Doksan beş
96 Üheksakümmend kuus Doksan altı
97 Üheksakümmend seitse Doksan yedi
98 Üheksakümmend kaheksa Doksan sekiz
99 Üheksakümmend üheksa Doksan dokuz
100 Sada Yüz
0 null Sıfır