urdu keel numbrid 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
1 üks ایک کے -
2 Kaks دو -
3 Kolm تین -
4 Neli چار -
5 Viis پانچ -
6 Kuus چھ -
7 Seitse سات -
8 Kaheksa آٹھ -
9 üheksa نو -
10 Kümme دس -
11 üksteist گیارہ -
12 Kaksteist بارہ -
13 Kolmteist تیرہ -
14 Neliteist چودہ -
15 Viisteist پندرہ -
16 Kuusteist سولہ -
17 Seitseteist سترہ -
18 Kaheksateist اٹھارہ -
19 üheksateist انیس -
20 Kakskümmend بیس -
21 Kakskümmend üks بیس ایک -
22 Kakskümmend kaks بائیس -
23 Kakskümmend kolm بیس تین -
24 Kakskümmend neli چوبیس -
25 Kakskümmend viis پچیس -
26 Kakskümmend kuus بیس چھ -
27 Kakskümmend seitse سات بیس -
28 Kakskümmend kaheksa بیس آٹھ -
29 Kakskümmend üheksa انتیس -
30 Kolmkümmend تیس -
31 Kolmkümmend üks تیس میں سے ایک -
32 Kolmkümmend kaks تیس دو -
33 Kolmkümmend kolm تیس تین -
34 Kolmkümmend neli چونتیس -
35 Kolmkümmend viis پینتیس -
36 Kolmkümmend kuus تیس چھ -
37 Kolmkümmend seitse تیس سات -
38 Kolmkümmend kaheksa تیس آٹھ -
39 Kolmkümmend üheksa انتالیس -
40 Nelikümmend چالیس -
41 Nelikümmend üks چالیس سے ایک -
42 Nelikümmend kaks چالیس دو -
43 Nelikümmend kolm چالیس تین -
44 Nelikümmend neli چالیس چار -
45 Nelikümmend viis چالیس پانچ -
46 Nelikümmend kuus چالیس چھ -
47 Nelikümmend seitse چالیس سات -
48 Nelikümmend kaheksa اڑتالیس -
49 Nelikümmend üheksa چالیس نو -
50 Viiskümmend پچاس -
51 Viiskümmend üks اکیاون -
52 Viiskümmend kaks پچاس دو -
53 Viiskümmend kolm پچاس تین -
54 Viiskümmend neli پچاس چار -
55 Viiskümmend viis پچاس پانچ -
56 Viiskümmend kuus پچاس چھ -
57 Viiskümmend seitse پچاس سات -
58 Viiskümmend kaheksa پچاس آٹھ -
59 Viiskümmend üheksa پچاس نو -
60 Kuuskümmend ساٹھ -
61 Kuuskümmend üks ساٹھ سے ایک -
62 Kuuskümmend kaks ساٹھ دو -
63 Kuuskümmend kolm تریسٹھ -
64 Kuuskümmend neli ساٹھ چار -
65 Kuuskümmend viis پینسٹھ -
66 Kuuskümmend kuus ساٹھ چھ -
67 Kuuskümmend seitse ساٹھ سات -
68 Kuuskümmend kaheksa ساٹھ آٹھ -
69 Kuuskümmend üheksa نو ساٹھ -
70 Seitsekümmend ستر -
71 Seitsekümmend üks ستر ایک -
72 Seitsekümmend kaks ستر دو -
73 Seitsekümmend kolm ستر تین -
74 Seitsekümmend neli چوہتر -
75 Seitsekümmend viis ستر پانچ -
76 Seitsekümmend kuus ستر چھ -
77 Seitsekümmend seitse ستر سات -
78 Seitsekümmend kaheksa ستر آٹھ -
79 Seitsekümmend üheksa ستر نو -
80 Kaheksakümmend اسی -
81 Kaheksakümmend üks اسی سے ایک -
82 Kaheksakümmend kaks اسی دو -
83 Kaheksakümmend kolm اسی تین -
84 Kaheksakümmend neli اسی چار -
85 Kaheksakümmend viis اسی پانچ -
86 Kaheksakümmend kuus اسی چھ -
87 Kaheksakümmend seitse اسی سات -
88 Kaheksakümmend kaheksa اسی آٹھ -
89 Kaheksakümmend üheksa اسی نو -
90 Üheksakümmend نوے -
91 Üheksakümmend üks نوے سے ایک -
92 Üheksakümmend kaks نوے دو -
93 Üheksakümmend kolm نوے تین -
94 Üheksakümmend neli نوے چار -
95 Üheksakümmend viis نوے پانچ -
96 Üheksakümmend kuus نوے چھ -
97 Üheksakümmend seitse نوے سات -
98 Üheksakümmend kaheksa اٹھانوے -
99 Üheksakümmend üheksa نوے نو -
100 Sada ایک سو -
0 null زیرو -